Aktualności

Archiwum

CZERWIEC

INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM -  2003 CZERWIEC
 

DELEGACJA Z REGIONU AMT HATTSTEDT

      W dniach 22 – 25 maja br. gościła w Hajnówce niemiecka delegacja z zaprzyjaźnionego z Powiatem Hajnowskim regionu Amt Hattstedt (Powiat Nordfriesland, Land Szlezwig – Holsztajn) z Niemiec. Grupa gości liczyła 8 osób: Pełnomocnik Zarządu Amt Hattstedt – Egon Schwilgin, skarbnik Amt Hattstedt – Manfred Gregersen, rolnik Hans Fridrichsen – przewodniczący Związku Rolników, reprezentant rolników w Powiecie Nordfriesland – Peter-Volquard Matthiesen – były szef Ochotniczej Straży Pożarnej w Amt Hattstedt oraz żony w/w panów.     Jeden dzień wizyty poświęcony był na zwiedzanie Świętej Góry Grabarki, zalewu w Repczycach oraz Galerii Sławomira Smyka w Kleszczelach. Wyjątkowym przeżyciem były odwiedziny w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Hajnówce, gdzie przygotowany został krótki, ale wyjątkowy program artystyczny, zorganizowany w podziękowaniu domowników dla delegacji Hattstedt za finansowe wsparcie. Goście odwiedzili także Komendę Powiatowej Straży Pożarnej, gdzie złożyli propozycję współpracy, m.in. wizyty strażaków hajnowskich w Hattstedt.
     Głównym celem wizyty delegacji było spotkanie z rolnikami Powiatu Hajnowskiego. W związku z tym dnia 24 maja br. w sobotę o godz. 10.00, w sali nr 12 Starostwa przy ul. Zina, odbyło się spotkanie pod hasłem: „Regiony wiejskie obecnej i przyszłej Europy”. Zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w porozumieniu i współpracy z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Hajnówce, Podlaską Izbą Rolniczą, Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Hajnówce oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hajnówce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska rolniczego z Powiatu Hajnowskiego, łącznie około 50 osób.
     Podczas spotkania zostały zaprezentowane profile produkcji rolniczej w Powiecie Hajnowskim oraz w regionie Hattstedt. Dyskusja toczyła się wokół następujących tematów: produkcja roślinna, mleczarstwo, owczarstwo, agroturystyka, a także gospodarstwa ekologiczne. Podczas dyskusji Pan Hans Fridrichsen – rolnik zajmujący się hodowla bydła mlecznego i produkcją roślinną odpowiadał bardzo szczegółowo na pytania rolników dotyczące wielkości i rodzaju dopłat funkcjonujących w jego gospodarstwie, wielkości plonów, zużycia nawozów, opłat ubezpieczeń, świadczeń emerytalnych itp. Dyskusja była bardzo rzeczowa, pan Hans był doskonale do niej przygotowany, ponieważ nie było pytania, na które nie potrafiłby odpowiedzieć.
     Po spotkaniu miał miejsce wyjazd studyjny do poniższych gospodarstw:
- Państwa J. i M. Nikończuk w Grodzisku – zajmującym się hodowlą trzody chlewnej
- Państwa W. Sadowskich w Chrabostówce – hodowla brojlerów kurzych
- Państwa T. i E. Hryniewickich w Trześciance – hodowla gęsi i bydła mięsnego
- Pana A. Hryniewickiego w Rohozach Iwanki – hodowla bydła mlecznego
- Pana A. Golonko w Pasiecznikach – hodowla owiec i produkcja ziół
     Goście z Hattstedt zaprosili rolników Powiatu Hajnowskiego do odwiedzenia rolników z regionu Hattstedt.
     W dniu 25 maja delegacja bardzo krótko uczestniczyła na otwarciu Gminnych Zawodów Strażackich w Dubiczach Cerkiewnych, jak również spotkała się z przedstawicielami Związku Głuchych w Hajnówce, gdzie przedstawiciel urzędu przekazał informacje na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Niemczech..


 

 

/ aktualności / archiwum czerwiec 2003 /