Aktualności

Archiwum

GRUDZIEŃ

INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM -  2003 GRUDZIEŃ
 

PRZEDSTAWICIELE POWIATU HAJNOWSKIEGO W PARTNERSKIEJ DZIELNICY BERLIN-LICHTENBERG


W dniach 26.11 – 02.12.2003 grupa przedstawicieli Powiatu Hajnowskiego uczestniczyła we wspólnym projekcie realizowanym w dzielnicy Lichtenberg w Berlinie. Projekt miał na celu zapoznanie przedstawicieli regionów partnerskich dzielnicy Lichtenberg: Jurbarkas z Litwy oraz Powiatu Hajnowskiego z funkcjonowaniem instytucji sfery społecznej w Niemczech. Koordynatorem projektu był pan Günter Toepfer – koordynator współpracy z regionami partnerskimi dzielnicy Lichtenberg, zaś ze strony polskiej – Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Koszty pobytu pokryte zostały w całości ze środków Unii Europejskiej, natomiast koszty przejazdu zostały częściowo sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Grupy z Powiatu Hajnowskiego oraz regionu Jurbarkas składały się z 15 osób każda. Powiat Hajnowski reprezentowany był przez przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Dziecka w Białowieży, Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Hajnówce, Stowarzyszenia "Być Razem", Zespołu Szkół z Dodatkowym Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce, Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, Zespołu Szkół Specjalnych w Hajnówce oraz Starostwa Powiatowego w Hajnówce (2 osoby pełniące funkcję koordynatorów i tłumaczy).
   Program pobytu był bogaty i urozmaico
ny. Głównymi jego punktami były wizyty w instytucjach związanych z opieką socjalną takich jak: przedszkole integracyjne, ośrodek rehabilitacji osób z chorobami psychicznymi czy warsztaty terapii zajęciowej. Odwiedzone zostało też stowarzyszenie wzajemnej pomocy założone przez osoby mające różnego rodzaju problemy socjalne, którego zadaniem jest wspieranie zatrudnienia i różnego rodzaju wzajemna pomoc zrzeszonym w nim osobom.  Dodatkowo program obejmował wizyty w miejscach związanych z historią – dawnej siedzibie służb bezpieczeństwa STASI jak również więzieniu "U-boot", w którym więziono politycznych przeciwników ówczesnego systemu. Ostatniego dnia odbyła się wizyta w budynku Reichstagu, będącego siedzibą Bundestagu – niemieckiego parlamentu. Przedstawiciele młodzieży odwiedzili dodatkowo jedną ze szkół średnich (jest to szkoła partnerska Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce), biorąc przy okazji udział w lekcji matematyki. Program uwzględnił też zwiedzanie turystycznych atrakcji Berlina podczas objazdu dzielnicy Lichtenberg oraz centrum miasta. Przedstawiciele Powiatu zostali uroczyście przyjęci w ratuszu przez burmistrza dzielnicy – panią Christinę Emmrich i jej współpracowników oraz wzięli udział w „Wieczorze Berlińskim” – uroczystym spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Lichtenberg, stowarzyszeń i szkół, poprzedzonym koncertem chóru kameralnego. 
   Dnia 01.12. odbył się jarmark Bożonarodzeniowy dzielnicy Lichtenberg. Wokół ratusza dzielnicy ustawione zostały stoiska różnych instytucji, sprzedających przygotowane przez siebie wyroby rękodzielnicze. Jednym z celów projektu był udział grupy polskiej i litewskiej w jarmarku w celu sprzedaży wyrobów
i przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków na cele charytatywne. Na stoisku Powiatu Hajnowskiego sprzedawano przedmioty wykonane przez podopiecznych / domowników reprezentowanych instytucji, a wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży pamiątek na stoisku rozdzielono między te instytucje. Na stoisku prezentowane były informacje o regionie, zaś goście częstowani byli charakterystycznymi dla regionu produktami spożywczymi.
    Dla osób reprezentujących instytucje sfery społecznej z terenu powiatu wyjazd stanowił okazję do podpatrzenia metod pracy z osobami specjalnej troski i ich zastosowania w pracy w swoich instytucjach. Również dyskusje na temat rozwiązań w systemie finansowania i organizacji pracy placówek socjalnych w Niemczech wzbogaciły doświadczenia osób zar
ządzających tego typu jednostkami w Powiecie Hajnowskim. Przedstawiciele powiatu uzyskali odpowiedź na swoje liczne pytania dotyczące np. systemu szkolnictwa, sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, sposobu finansowania domów opieki itp. Nawiązane kontakty posłużą w przyszłości do realizacji innych wspólnych inicjatyw uczestniczących w projekcie regionów partnerskich. Sprawną organizację programu wizyty zapewnił Pan Günter Toepfer oraz koordynatorzy grup polskiej i litewskiej

 

/ aktualności / archiwum grudzień 2003 /