Aktualności

Archiwum

 

   INFORMACJE...
    ARCHIWUM -  2003 MARZEC

POSIEDZENIE RADY EUROREGIONU "PUSZCZA BIAŁOWIESKA" - Hajnówka

 
     Posiedzenie z dnia 08.03.2003 roku było piątym posiedzeniem w niespełna rocznej historii Euroregionu „Puszcza Białowieska”. Spotkanie miało na celu omówienie zrealizowanych, będących w trakcie oraz planowanych inicjatyw w ramach zrzeszenia.


     Posiedzenie odbyło się w Hajnówce, w nowej siedzibie Euroregionu, przy ulicy Parkowej 3. Wzięło w nim udział 4 członków Rady ze białoruskiej (wśród nich Wice-przewodnicząca Rady Zoja Mieczkowska), 5 członków Rady ze strony polskiej (Przewodniczący Rady Włodzimierz Pietroczuk, Burmistrz Hajnówki, Wójtowie Gmin Czyże, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha) jak również 6 zaproszonych gości. Wśród gości podkreślić należy obecność Konsula Generalnego RB w Białymstoku Leonida Karawajko. Posiedzenie trwało ponad 3 godziny, w czasie których omówiono zrealizowane i planowane inicjatywy w ramach Euroregionu. Zaprezentowano
też obecny stan niektórych spraw o znaczeniu transgranicznym – projektów UNDP (zakładającego m.in. ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Euroregionu), Tacis, RITA (ukierunkowany na rozwój demokracji lokalnych na Białorusi, beneficjentem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, zaś głównym inicjatorem Urząd Miasta Hajnówki) oraz inicjatywy utworzenia turystycznego przejścia granicznego w Grudkach/k. Białowieży. Uczestnicy spotkania proponowali swoje inicjatywy w dziedzinach takich jak konkurs/turniej szkół Euroregionu, wymiana doświadczeń i repertuaru między zespołami muzycznymi, współpraca Straży Pożarnych obu państw, plener malarski, stypendia na polskich uczelniach dla obywateli Białorusi oraz imprezy sportowe. Planowany na maj b.r. tydzień kultury europejskiej zakończony festynem integracyjnym w Hajnówce zbiegnie się z 1 rocznicą utworzenia Euroregionu. W związku z tym w artystycznej części imprezy wezmą udział zaproszone zespoły z Białorusi. Charakter tej imprezy zależy w dużej mierze od tego, czy projekt uzyska dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Po zakończeniu posiedzenia jego uczestnicy wzięli udział w koncercie galowym festiwalu Piosenki Białoruskiej w Białymstoku. Jednodniowy pobyt gości z białoruskiej części Euroregionu przyczynił się z pewnością do zacieśnienia partnerskich kontaktów, wymiany informacji i omówienia problemów istotnych dla obu stron zrzeszenia.

 

/ aktualności / archiwum marzec 2003 /