Aktualności

Archiwum

WRZESIEŃ

 

INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM -  2003 WRZESIEŃ
 

"PUSZCZA BIAŁOWIESKA" - geniusz przyrody - talent człowieka na styku kultur

"PUSZCZA" - Jedna z prac Pana Zbigniewa Budzyńskiego, uczestnika pleneru

Autor obrazu: Zbigniew Budzyński

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce jest partnerem w projekcie „Puszcza Białowieska - geniusz przyrody - talent człowieka na styku kultur” który przygotował Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne. Projekt finansowany będzie z Funduszu Małych Projektów PHARE 2001 Euroregionu „Niemen”.    

 

   

     Projekt przewiduje zorganizowanie I polsko-białoruskiego Pleneru Malarskiego który pozwoli na wzajemne poznanie się uczestników, nawiązanie przyjaźni i kontaktów twórczych, porównanie warsztatu i umiejętności plastycznych. Artyści podejmą próbę określenia wpływu otaczającej przyrody na twórczość artystyczną, poszukiwać będą wspólnych cech tradycji i kultury przygranicznej, wyszukają miejsca inspirujące twórczo. W pracach plastycznych zawarta zostanie indywidualnie postrzegana tematyka pleneru – „Puszcza Białowieska - geniusz przyrody- talent człowieka na styku kultur”.
    Główne cele projektu to:            
1. spotkanie artystów amatorów z Polski, Białorusi, Czech i Słowacji
2. zaciśnięcie i poszerzenie współpracy transgranicznej środowisk twórczych w Euroregionie Niemen i Euroregionie Puszcza Białowieska .
    Przewiduje się udział 20 artystów (w tym 6 osób z Białorusi, 5 twórców z powiatu hajnowskiego oraz 7 polskich artystów spoza powiatu, a także po 1 osobie z Czech i Słowacji). Plener odbywać się będzie przez 10 dni 2003 roku w czasie których odbędą się:
- wspólne malowanie i wymianę doświadczeń warsztatowych;
- dyskusje o sztuce i kulturze;
- zwiedzanie zabytków Ziemi Dubickiej, powiatu hajnowskiego i miejsca kultu religijnego - Świętej Góry Grabarki;
- spotkania i wizyty w pracowniach artystów ludowych i profesjonalnych powiatu hajnowskiego;
- spotkania z władzami gminy Dubicze Cerkiewne i powiatu hajnowskiego;
- zorganizowanie wystawy poplenerowej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiczach Cerkiewnych (czas trwania 3 miesiące),
- spotkanie z miejscową młodzieżą;
    Opiekę nad przedsięwzięciem sprawować będzie Gminny Ośrodek Kultury w Dubiczach Cerkiewnych. Kierownikiem artystycznym Pleneru Malarskiego będzie Pan Adam Bojara. Opiekunem grupy będzie Pani Jolanta Socha.

 

/ aktualności / archiwum wrzesień 2003 /