Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

   INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM -  2004 GRUDZIEŃ 

 

 

Hajnówka, 2004.12.17

 Powiatowy Urząd Pracy
         w Hajnówce

Ogłoszenie

o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro na dostawę 30260000-9, 30211400-5, 30213100-6, 30231200 i 30231000-7

         Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce ogłasza, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego (ogłoszenie z dnia 01 grudnia 2004 r.) na dostawę serwera komputerowego wraz z  konfiguracją i rekonfiguracją serwerów, dostawę notebooka, projektora multimedialnego i drukarek laserowych  kolor w dniu 17 grudnia 2004 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta,  którą złożyła firma Centrum Informatyki ZETO w Białymstoku 15-048 Białystok ul. Skorupska 9. Cena oferty netto 31.940,00 zł.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce
 
Irena Wróblewska