INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM -  2004 MARZEC

 

MŁODZIEŻ POLSKA Z WIZYTĄ w BERLINIE  LICHTENBERG 

 
W dniach 8-12 marca b.r. 20 – osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie Hajnówce wraz z opiekunami uczestniczyła w wymianie młodzieży z Fritz-Reuter Oberschule z dzielnicy Lichtenberg w Berlinie. Wizyta polskiej młodzieży w Berlinie była drugim wydarzeniem w historii partnerstwa obu szkół – młodzież niemiecka gościła w Polsce we wrześniu ubiegłego roku.

wspólne zdjęcie pod Bramą Brandenburską 

przed pałacem Sanssouci w Poczdamie

podczas zwiedzania Fritz - Reuter Oberschule

komunikację ułatwiał słownik kieszonkowy 

chwile pożegnania

organizatorzy z Berlina – Jacek Gredka (pierwszy z lewej) oraz licząc od prawej: Mike Medtke, Frank Schmidt i Tina Gredka, w tle rywalizacja sportowa młodzieży obu szkół 

        W wyjeździe uczestniczyła w większości ta młodzież z ZSO w Hajnówce, w której rodzinach mieszkała młodzież niemiecka podczas pobytu w ubiegłym roku. Młodzież polska również gościła u niemieckich rodzin, dodatkowo organizatorzy postarali się o dwa mieszkania w pobliżu szkoły – jedno przeznaczone było dla opiekunów, w drugim mieszkała wspólnie młodzież polska i niemiecka (nie wszyscy posiadali odpowiednie warunki aby przyjąć gości w swoich domach). Mieszkanie to było też miejscem integrującym poszczególnych uczestników wymiany.

            Program wizyty był w dużej mierze kształtowany „na bieżąco”, co miało swoje dobre i złe strony. Z jednej strony uwzględniał potrzeby większości uczestników i elastycznie się do nich dostosowywał, jednocześnie wymagał większego nakładu pracy organizatorów. W programie znalazły m.in. wizyty w najbardziej znanych miejscach Berlina, takich jak: Pergamon Museum – muzeum kultury antycznej, Katedra Berlińska, Wieża Telewizyjna, trójwymiarowe kino IMAX; oraz Poczdamu  - takich jak kompleks parkowo-pałacowy z pałacem Sanssouci. Młodzież miała również czas na wzajemne poznanie się wspólnie spędzając czas – podczas zakupów, zwiedzania szkoły, dyskotek, gry w kręgle, siatkówkę i koszykówkę.

        Wśród młodzieży niemieckiej widać było szczególne zaangażowanie w przygotowanie i realizację pobytu gości z Hajnówki. Młodzież polska uzyskała dużo informacji podczas wspólnego zwiedzania miasta oraz, na pamiątkę,  przygotowaną przez niemieckich rówieśników broszurę z informacjami o Berlinie. Najważniejsza była jednak niepowtarzalna atmosfera podczas całego pobytu. Grupa z Hajnówki została bardzo serdecznie przyjęta przez dyrekcję i nauczycieli szkoły
niemieckiej oraz rodziny goszczące polskich uczniów w swoich
domach. Pożegnanie było długie i wzruszające. Jesienią być może dojdzie do kolejnego spotkania – tym razem w Polsce.

         Ze strony niemieckiej opiekunami byli Frank Schmidt i Mike Medtke - nauczyciele, odpowiednio matematyki i  j. angielskiego; natomiast ze strony polskiej - Sławomir Dębowski z ZSO oraz Paweł Krajnik ze Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Ze strony polskiej wymianę przygotowała nauczycielka języka niemieckiego z ZSO w Hajnówce - Lucyna Lewczuk. Do nawiązania kontaktów między szkołami przyczynili się w dużym stopniu Państwo Jacek i Tina Gredka (pełniąca funkcję wicedyrektora szkoły) od lat wspierający współpracę pomiędzy dzielnicą Lichtenberg a Powiatem Hajnowskim. Wymiana współfinansowana była z Programu Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży - Jugendwerk.

Paweł Krajnik

 

/ aktualności / archiwum marzec 2004 /

 

 

 

 

  ARCHIWUM
2003 r.
  ARCHIWUM
2004 r. 
luty styczeń
marzec luty
kwiecień marzec
maj  
czerwiec  
lipiec  
sierpień  
wrzesień  
październik  
listopad  
grudzień