Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

   INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM -  2004 PAŹDZIERNIK

 

projekt - „Łączy nas nie tylko Puszcza”.

 

       W roku szkolnym 2004 /2005 Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce rozpoczął realizację projektu „Łączy nas nie tylko Puszcza”. Projekt jest współfinansowany z Narodowego Programu PHARE  2002 , Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia zarządzanego przez Euroregion Puszcza Białowieska. Polega on na organizacji wieloetapowego przedsięwzięcia z dziedziny edukacji regionalnej młodzieży zamieszkującej Euroregion Puszczy Białowieskiej  -  powiat hajnowski- Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce oraz obwód kamieniecki-  Szkołę Średnią w Pieliszcze  (na Białorusi).

  Zakładamy, że działania związane z projektem umożliwią współpracę pomiędzy szkołami, wymianę i upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań i praktyk w pracy z młodzieżą. Nasz projekt będzie podstawą do dalszych długofalowych kontaktów. Wyzwoli to potrzebę nauki języka, spowoduje zwiększenie zainteresowania historią, kulturą, przyrodą kraju sąsiada. Będą rozwijane więzi partnerskie, które umożliwią  wspólne opracowanie i efektywne wdrażanie podobnych projektów w przyszłości. W związku z tym zaplanowaliśmy szereg działań, które zamierzamy zrealizować do końca maja 2005r.: m.in.  spotkania integracyjno-edukacyjne młodzieży (trzy spotkania odbędą się po stronie polskiej, a jedno po stronie białoruskiej), warsztaty fotograficzne, wydanie folderu informacyjnego o szkole, konkurs plastyczny.

W czasie spotkań młodzież pozna atrakcyjne i charakterystyczne obiekty sąsiadujących regionów, pozna historię i tradycję szkół swoich rówieśników oraz wzmocni przyjacielskie więzi. Uczestnicy projektu zwiedzą Białowieżę i Puszczę Białowieską, będą brać udział w zajęciach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej.

W ramach spotkań z kulturą naszego regionu, młodzież obydwu szkół obejrzy występy zespołów ludowych, pozna twórczość ludową regionu i jego tradycje. W ramach integracji planujemy dwa ogniska i dyskoteki oraz zawody sportowe. Ostatnim przedsięwzięciem w ramach projektu będzie zorganizowanie wystaw z przeprowadzonych konkursów: plastycznego i fotograficznego oraz wydanie publikacji.

    W dniach 28 – 29 września gościliśmy w naszej szkole młodzież ze Szkoły Średniej w Pieliszcze. Uczniowie przedstawili program artystyczny, historię i osiągnięcia naszej  szkoły. Goście zwiedzili sale lekcyjne, obejrzeli z zainteresowaniem kronikę szkoły, izbę regionalną, nowoczesną salę gimnastyczną. Dużo emocji wywołała dyskoteka, sprzyjająca wzajemnemu poznaniu się.  

       Młodzież z obu szkół  uczestniczyła w warsztatach fotograficznych „Zmruż oczy” mających na celu opanowanie techniki wykonywania ciekawych zdjęć w plenerze. Warsztaty odbyły się w skansenie w Białowieży, a przeprowadził je fotograf Pan Zbigniew Dzwonkowski. Taki rodzaj zajęć prowadzono u nas po raz pierwszy. Metoda wprowadzenia w tajniki fotografowania zachęciła uczniów do aktywnego uczestnictwa, mimo niesprzyjających warunków pogodowych. Pełni emocji i wrażeń uczestnicy powrócili do codziennych obowiązków szkolnych. Po warsztatach uczniowie od razu uzyskali efekty swojej pracy w postaci zdjęć pięknej, jesiennej przyrody.

 

           Integracja młodzieży udała się na tyle, że z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkania i zajęcia.  

Więcej zdjęć na stronie www.zs3hajnowka.friko.pl