INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM -  2004 STYCZEŃ

 

PROJEKT "POZNAJMY SIEBIE WZAJEMNIE - EDUKACJA KULTUROWA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I BIAŁORUSKIEJ W REGIONIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ"

 

32 – osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami, z 4 szkół z Białorusi uczestniczyła w dniach 22-24.01.2004 r. w pierwszej wizycie studyjnej w ramach projektu „Poznajmy siebie wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej”. Wizyta polskiej młodzieży na Białorusi planowana jest na 17-19.02.2004

 

Młodzież białoruska wraz z opiekunami, opiekunem młodzieży z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce Z.Kierdelewicz i koordynatorem projektu P.Krajnikiem

Przed  Zespołem Szkół w Czyżach

Zwiedzanie Hajnówki

Zwiedzanie Białowieży

Zwiedzanie Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce

W Rezerwacie Pokazowym Żubrów

Ognisko integracyjne przy Ośrodku Edukacji Leśnej Jagiellońskie - wspólne zdjęcie młodzieży polskiej i białoruskiej

 

Goście z Białorusi podzieleni byli na dwie grupy: w pierwszej znalazła się młodzież ze szkół w Pieliszcze (rejon kamieniecki) i Prużan, w drugiej natomiast ze szkół w Swisłoczy i Porozowie. Program wizyty obu grup był podobny - w czwartek i sobotę młodzież odwiedzała szkoły powiatu hajnowskiego zaangażowane w projekt, we czwartek i w piątek natomiast grupy wspólnie zwiedzały Hajnówkę, Białowieżę i okolice. W piątek wieczorem młodzież uczestniczyła w ognisku integracyjnym, razem z młodzieżą ze szkół w Dubinach i hajnowskich gimnazjów – nr 2 oraz gimnazjum z DBJN.

Grupa młodzieży ze szkół w Pieliszcze i Prużanach we czwartek odwiedziła gimnazjum nr 2 w Hajnówce. Po programie artystycznym goście zwiedzili szkołę. Ze względu na spóźnienie gości bezpośrednie spotkanie z polską młodzieżą odbyło się dopiero następnego dnia – podczas ogniska integracyjnego przy Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. W sobotę goście uczestniczyli w zabawie choinkowej w Zespole Szkół w Czyżach, spotkali się z Dyrektorem Szkoły Mirosławem Pietkiewiczem oraz Wójtem Gminy Czyże – Jerzym Wasilukiem, który opowiedział o swojej gminie oraz gorąco zachęcał do współpracy pomiędzy szkołami. Goście zwiedzali szkołę, m.in. salę komputerową, a na koniec otrzymali od Mikołaja paczki z prezentami. Młodzież zapoznawała się i integrowała ze sobą i chociaż wizyta w szkole była krótka, wymieniono adresy i zadeklarowano podjecie współpracy na rzecz przyszłych wspólnych projektów. W drodze powrotnej na granicę goście zwiedzili Izbę Regionalną w Klejnikach.
     Grupa ze Swisłoczy i Porozowa w czwartek gościła w Zespole Szkół w Narewce, gdzie oprócz bardzo ciekawie przygotowanej części artystycznej (m.in. występ Zespołu „Duszki z Puszki”) odwiedziła także Zakład Ceramiki Budowlanej w Lewkowie. Dyrektor szkoły – Eugeniusz Wołkowycki wraz z nauczycielkami oprowadził grupę po szkole, przedstawiając gościom sale lekcyjne, świetlicę, salę sportową i informatyczną, jak również kącik dziedzictwa kulturowego wraz ze zgromadzonymi eksponatami rękodzieła ludowego. Dzięki znajomości języka białoruskiego młodzież polska szybko nawiązała kontakt z dziećmi z Białorusi. W sobotę goście uczestniczyli w zabawie choinkowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, gdzie głównymi elementami programu był koncert kolęd, przedstawienie teatralne i rozdanie prezentów.

Zwiedzanie najciekawszych miejsc powiatu hajnowskiego odbywało się wspólnie dla obu grup. W czwartek goście zwiedzili Sobór Św. Trójcy, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa oraz Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Piątek poświęcony był w całości na zwiedzanie Białowieży i okolic, w tym Rezerwatu Pokazowego BPN, Parku Pałacowego, cerkwi, Muzeum Przyrodniczo-Leśnego oraz Zespołu Szkół Leśnych. Młodzież obejrzała też film na temat Puszczy Białowieskiej zaś wieczorem spędziła czas na wspólnym ognisku.

Wizyta gości ze szkół białoruskich miała na celu przygotowanie do marcowego konkursu, była też okazją do wzajemnego poznania się młodzieży i nawiązania pierwszych kontaktów. Również kadra nauczycielska miała okazję do wymiany doświadczeń w pracy z młodzieżą oraz planowania ewentualnych przyszłych wspólnych inicjatyw. Goście byli mile zaskoczeni uroczystym przyjęciem w poszczególnych szkołach, urozmaiconym programem oraz otrzymanymi upominkami. Projekt współfinansowany z Narodowego Programu PHARE 2001, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, PL0103.07, zarządzanego przez Euroregion Niemen.

 Poza programem przewidzianym w ramach projektu odbyło się również spotkanie w szkole w Dubiczach Cerkiewnych, będące wynikiem współpracy pomiędzy szkołami w Dubiczach Cerkiewnych i Pieliszcze. Z inicjatywy nauczyciela szkoły w Dubiczach - Jerzego Nesteruka uczniowie i opiekunowie ze szkoły w Pieliszcze (uczy się tam m.in. młodzież będąca polską mniejszością narodową) otrzymali polskie książki, materiały papiernicze oraz inne upominki. Prezenty zostały zakupione ze środków zebranych przez Pana Nesteruka wśród młodzieży ze szkoły w Dubiczach oraz jednej z klas Gimnazjum nr 2 w Hajnówce. 

 

/ aktualności / archiwum styczeń 2004 /

 

 

 

 

  ARCHIWUM
2003 r.
  ARCHIWUM
2004 r. 
luty styczeń
marzec luty
kwiecień marzec
maj  
czerwiec  
lipiec  
sierpień  
wrzesień  
październik  
listopad  
grudzień