Biuletyn Informacji Publicznej

 

INFORMACJE...

   AKTUALNOŚCI -  2005 GRUDZIEŃ

 
Konferencja
„EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA
DZIŚ I JUTRO – PERSPEKTYWY ROZWOJU”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej,
pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska
przy współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym

 

           Starostwo Powiatowe w Hajnówce kończy realizację projektu „Przygraniczne Spotkania w Euroregionie Puszcza Białowieska”. Głównym celem projektu jest wzmocnienie i utrwalenie poziomu współpracy transgranicznej poprzez organizację imprez z okazji III rocznicy powstania Euroregionu Puszcza Białowieska.

W miesiącu maju odbyły się w Powiecie Hajnowskim koncerty z cyklu „Euroregion po trzech latach”. W lipcu zespoły muzyczno-taneczne oraz przedstawiciele samorządów uczestniczyli na imprezie „Dni Puszczy” w Swisłoczy.

W dniach 15-16 grudnia 2005 r. (czwartek – piątek) Wydział Promocji, Polityki Regionalnej, Turystyki i Współpracy z Zagranicą zorganizował 2-dniową konferencję w Białowieży pt.  „Euroregion Puszcza Białowieska dziś i jutro – perspektywy rozwoju”

Partnerem w organizacji konferencji był Białowieski Park Narodowy, który przedstawił prezentację o współpracy transgranicznej oraz pełnił rolę gospodarza udostępniającego swe obiekty dla uczestników spotkania.

W tym terminie gościła delegacja z Republiki Białoruś  (Rejonu Kamieniec, Prużany, Swisłocz, Państwowy Park Narodowy „Puszcza Białowieska” oraz Obwód Brześć i Grodno). Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji adresowane było do szerokiego grona zainteresowanych zagadnieniami rozwoju regionalnego i turystyki transgranicznej.

Pierwszego dnia poruszene były zagadnienia związane z rozwojem regionalnym, a w szczególności tematyka dotycząca programu Interreg – Tacis oraz programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej w okresie programowym 2007 – 2013.

Dyrektor biura Euroregionu Puszcza Białowieska - Walentyna Gorbacz zaprezentowała działania podejmowane w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska.

Następnie głos zabrał Andrzej Uścinowicz – z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, zaraz po nim komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - Jarosław Trochimczyk przedstawił prezentację dotyczącą zrealizowanego projektu „Chrońmy jedną puszczę – edukacja strażaków polskich i białoruskich oraz spotkanie młodzieży pożarniczej z regionu Puszczy Białowieskiej”.

Kolejnym projektem, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundusz Małych Projektów Phare Euroregionu Puszcza Białowieska był projekt „Łączy nas nie tylko puszcza”. Swoje wrażenia opowiedzieli nam: koordynator projektu – Helena Saczko wraz z Arkadiuszem Mróz. Dodatkową atrakcją były wypowiedziane i wyśpiewane refleksje uczennic biorących udział w realizacji projektu - Zuzanna Mróz i Anna Gałaszewicz.

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze zrealizowało projekt „Polsko – białoruskie warsztaty twórcze” oraz „X Spotkania Folkowe z Wiejskiego podwórza”. O tych wydarzeniach opowiedział Mirosław Samosiuk ze Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawiciela Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie - Paweł Molenda, który poruszył temat Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA / Tacis CBC Białoruś – Ukraina

O programach operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej w okresie programowym 2007 – 2013 – opowiedziała Elwira Skibicka - przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.W tym dniu zostały również zorganizowane dla naszych partnerów z Białorusi warsztaty dotyczące umiejętności aplikowania, które przeprowadziła Walentyna Gorbacz i Jan Chomczuk.

Drugi dzień poświęcony został zagadnieniom związanym z turystyką transgraniczną. Zaproszonym gościem honorowym był Włodzimierz Cimoszewicz, który uznany został jako ojciec chrzestny Euroregionu puszcza Białowieska. Dodatkowo w konferencji uczestniczyli : Konsul Generalny RB w Białymstyoku – Leonid Karawajko, Ambasador RB w Warszawie – Paweł Łatuszka, jak również przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki Oddział Białystok, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku.

Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -  Katarzyna Zajkowska przedstawiła prezentację dotyczącą rozwoju turystyki transgranicznej na granicy polsko – białoruskiej.

O rozwoju przejść granicznych opowiedziała  Ewa Stachowicz Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego – Józef Popiel przedstawił zagadnienia w temacie perspektyw współpracy transgranicznej w Puszczy Białowieskiej. 

Następnie Rejon Prużany (w osobach Natalia Zieleniak Pietrowna, Siergiej Szczypanow Nikołajewicz z Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Prużanach) przedstawił walory przyrodnicze i kulturowe wraz z zagospodarowaniem turystycznym regionu.    

Dyskusję na temat turystyki transgranicznej rozpoczął swoim wykładem przedstawiciel PIT Oddział Białystok – prezes Eugeniusz Ławreniuk – przedstawiając oczekiwania branży turystycznej w temacie rozwoju turystyki transgranicznej.

Dwudniowa konferencja zakończyła się zwiedzaniem Muzeum Przyrodniczo – Leśnego BPN. 

                                                                                                                

/ aktualności / archiwum grudzień 2005 / zobacz wszystkie /