Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

   INFORMACJE...

   AKTUALNOŚCI -  2005 LIPIEC

 

    Występy w Swisłoczy

    W dniach 16 i 17 lipca br. odbył się  wyjazd na Białoruś zorganizowany przez Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce, który jest kolejnym działaniem realizowanego projektu pt. „Przygraniczne Spotkania w Euroregionie Puszcza Białowieska” dofinansowanego przez Euroregion Puszcza Białowieska. Uczestnikami była między innymi młodzież reprezentująca:- Zespół „Przepiórka” z Hajnowskiego Domu Kultur, - Zespół „Zniczka” z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

            Pobyt na Białorusi miał na celu wzrost świadomości kulturowej mieszkańców terenów przygranicznych, a przede wszystkim zwiększenie zainteresowania kulturą, muzyką i językiem regionu Puszczy Białowieskiej poprzez promocję dorobku kultury duchowej po polskiej, jak i białoruskiej stronie granicy. Wszystkie działania projektu są związane z III rocznicą utworzenia Euroregionu Puszcza Białowieska i w związku z tym, wyjazd ten jest doskonałą, kolejną okazją do wzmocnienia współpracy samorządów regionów przygranicznych. W wyjeździe brali udział również przedstawiciele samorządów z powiatu hajnowskiego tj.: Wójt Gminy Czeremcha – Michał Wróblewski, Wójt Gminy Bielsk Podlaski – Eugenia Ostaszewicz, Wójt Gminy Orla – Michał Iwańczuk, Joanna Kołnier – Urząd Gminy Narew, Grażyna Kotuszewska – Urząd Miasta Hajnówka, Starosta Hajnowski – Włodzimierz Pietroczuk, jak również pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

            Młodzież z zespołów brała udział w występach artystycznych podczas imprezy w Swisłoczy, a grupa przedstawicieli samorządów prowadziła rozmowy na temat współpracy transgranicznej z przedstawicielami poszczególnych Rejonowych Komitetów Wykonawczych: w Kamieńcu, Prużanach i Swisłoczy.

W pierwszym dniu wyjazdu grupa zwiedziła miasto Kamieniec, a między innymi Wieżę Kamieniecką (Białą Wieżę) – pomnik architektury obronnej położony nad rzeką Leśną, stadion sportowy i Park Miejski. Następnie w Prużanach mimo uciążliwego deszczu: tzw. prużańskie sukiennice oraz kompleks parkowo – pałacowy. Wieczór z dyskoteką dla młodzieży zorganizowała zaprzyjaźniona z „Przepiórką” młodzież z zespołu „Spadczyna” z Prużan. W godzinach porannych dnia następnego cała grupa zwiedziła ruiny Pałacu Sapiehów w Rużanach.

Drugi dzień wyjazdu to udział w festynie w Swisłoczy. Na początku imprezy odbyło się przywitanie mieszkańców i gości w centrum miasta na głównym placu, a następnie przemarszem wszystkich uczestników ulicami miasta do Parku Miejskiego, gdzie odbywały się występy artystyczne zespołów taneczno – muzycznych z Białorusi i z Polski. Dodatkowymi atrakcjami były konkursy sportowo-rekreacyjne i loterie promocyjne. W parku przedstawione zostały również produkty rękodzieła ludowego. Ciekawostką były tzw. przystanki prezentujące poszczególne sołectwa w Rejonie Swisłockim, które przedstawiały swoje walory w stylizowanych zagrodach, podwórkach itp. poprzez krótkie i zabawne skecze oraz degustację produktów lokalnych. Program tego dnia został również wzbogacony wieczornym pokazem fajerwerków.

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka

Wycieczka


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska