Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

   INFORMACJE...
   AKTUALNOŚCI -  2005 LUTY

 

 
Już od 1 marca co tydzień we wtorek można kupić "Kurier Hajnowski".
 
 

  We wtorek 22  lutego w Muzeum Kultury Białoruskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez redakcję „Kurier Poranny” z mieszkańcami Hajnówki. Celem spotkania było poinformowanie o promocji i nowej gazety „Kurier Hajnowski”.  Poprzez tygodnik - jak powiedział redaktor naczelny Tomasz Kleszczewski- chcemy integrować lokalną społeczność, chcemy o niej informować , chcemy być blisko problemów, radości, smutków, porażek i sukcesów lokalnej społeczności, chcemy pomagać, oraz zwracać uwagę na pewne rzeczy które nam i naszym czytelnikom się nie podobają. Chcemy być gazetą ciepłą, bliską taką , która będzie stałym gościem w państwa domach.

 Autorami będą ludzie stąd, to oni będą wiedzieć lepiej jakie tematy jakie problemy powinny się w tym tygodniku zawrzeć. Redagowany będzie w Białymstoku a składem zajmować się będzie Pan Tomasz Maleta.

 W imieniu Samorządu Powiatowego wydawcom i redakcji podziękował Włodzimierz Pietroczuk  Starosta Hajnowski. - mam nadzieję, że uzyskamy przez ten dodatek przynajmniej raz w tygodniu możliwość wzajemnego komunikowania się między władzą publiczną a mieszkańcami powiatu i odwrotnie. Mam nadzieję , że z Dyrektorem tego dodatku dowiemy się co naszych mieszkańców boli a z czego są zadowoleni - czy to jest potrzebne czy to odniesie sukces zależy przede wszystkim od zespołu redakcyjnego.

Starosta podkreślił, że jeśli  potrzebne będą jakiekolwiek informacje, to zostaną napewno udostępnione.

 "Kurier Hajnowski" można będzie kupić razem z wtorkowym wydaniem "Kuriera Porannego", dostępny on będzie tylko na terenie Powiatu Hajnowskiego 

 
 

We wtorek 22 lutego ukazał się Numer Zerowy "0"  Kuriera Hajnowskiego 

 

H.CH.