Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

INFORMACJE...
 
KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI 
DLA KRAINY ŻUBRA PRZYJĘTA
 

   „Koncepcja rozwoju turystyki na obszarze Krainy Żubra” została przygotowana w ramach Programu Żubr. W dokumencie tym przedstawiono walory turystyczne Krainy Żubra i możliwości rozwoju turystyki na tym terenie. Autorem dokumentu jest GRZEGORZ RĄKOWSKI, a jego treść  była konsultowana z samorządami, nadleśnictwami, parkiem narodowym i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na obszarze Krainy Żubra. Pomimo tego, iż prace nad tekstem zostały zakończone trzeba zwrócić uwagę na to, że nie jest to dokument zamknięty. Cytując autora - należy podkreślić, ze niniejsza koncepcja nie jest zamknięta, wręcz przeciwnie, powinna się zmieniać i rozwijać w zależności od istniejących warunków i tworzących się możliwości. Koncepcją powinna stać się częścią ogólnowojewódzkiej strategii rozwoju turystyki oraz punktem wyjścia dla konstruowania bardziej szczegółowych koncepcji i strategii rozwoju turystyki w poszczególnych regionach i gminach Krainy Żubra, w tym zwłaszcza w regionie Puszczy Białowieskiej.

 PLIK Z TEKSTEM KONCEPCJI DO ŚCIĄGNIĘCIA.