Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

   INFORMACJE...

   AKTUALNOŚCI -  2005 WRZESIEŃ

 
delegacja Powiatu Hajnowskiego  w berlińskiej Dzielnicy  Lichtenberg

W dniach 07.09.-08.09.2005 roku delegacja Powiatu Hajnowskiego gościła w berlińskiej Dzielnicy Lichtenberg na „I Partnerskich Dniach Gospodarczych – Berlin eastside”. Rokrocznie Dzielnica Lichtenberg organizuje targi gospodarcze swoich firm, które chcą kooperować z przedsiębiorstwami z Europy Centralnej i Wschodniej. W roku bieżącym targi przybrały odmienną formułę, gdyż nowym partnerem projektu została berlińska Dzielnica Marzahn.

W ramach Dni Gospodarczych zorganizowana została konferencja poświęcona możliwościom inwestowania przez firmy niemieckie w Europie Centralnej i Wschodniej oraz ofercie niemieckiej dla przedsiębiorstw z tej części Europy lokowania produkcji i kapitału w Berlinie. Drugi dzień pobytu był zdominowany przez imprezę wystawienniczą, na której pośród 188 wystawców Powiat Hajnowski miał własne stoisko z ofertą firm z regionu Puszczy Białowieskiej.

Podczas rozmów prowadzonych w trakcie konferencji i targów zauważono znaczenie współpracy dla obu regionów i przyjęto pogląd, iż powinna ona być kontynuowana w przyszłości. W celu zaktywizowania kontaktów gospodarczych podkreślono konieczność przyjazdu do Hajnówki delegacji, składającej się z przedstawicieli Dzielnicy Lichtenberg oraz Biura ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów Gospodarczych w Berlinie. Wizyta będzie połączona ze zorganizowaniem spotkania z miejscowymi przedsiębiorcami i zachęceniem ich do skorzystania z szansy jaką stwarza Biuro.

Stoisko Powiatu Hajnowskiego odwiedził radca Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Niemczech, który zachęcał, za naszym pośrednictwem, przedsiębiorstwa hajnowskie do uczestnictwa w Misji Gospodarczej Polskich Firm Niemczech. Organizatorem misji ze strony polskiej jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, na której stronach internetowych (www.paiz.gov.pl) można znaleźć szczegóły przedsięwzięcia. 

Pani Burmistrz Lichtenbergu wystosowała na ręce Starosty Hajnowskiego zaproszenie do wzięcia udziału młodzieży z Hajnówki w Kiermaszu Bożonarodzeniowym (Lichtermarkt). Poruszono również kwestię wymiany młodzieży w roku kalendarzowym 2006. Między innymi stowarzyszenie „Publicata” przygotowuje projekt poświęcony wielonarodowości Berlina. Głównymi uczestnikami projektu są młodzi Berlińczycy polskiego pochodzenia, zaś miejscem spotkań z młodzieżą z Polski będzie Warszawa oraz Hajnówka.

Przyjęte ustalenia pozwalają przypuszczać, iż aktywizacja współpracy Powiatu Hajnowskiego z Lichtenbergiem przyczyni się nasilenia kontaktów gospodarczych oraz międzyszkolnych.

  

Wydział Promocji, Polityki Regionalnej, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

/ aktualności / archiwum wrzesień 2005 / zobacz wszystkie /