Biuletyn Informacji Publicznej

 

INFORMACJE...

   AKTUALNOŚCI -  2008  CZERWIEC

I REGIONALNE BIAŁORUSKO-POLSKIE FORUM GOSPODARCZE
WYSTAWA GOSPODARCZA
W HAJNÓWCE
Uczestnikami I Regionalnego Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego i Wystawy Gospodarczej były przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego i lubelskiego /Polska/ oraz z obwodu brzeskiego i grodzieńskiego /Białoruś/. Wzięły w nim udział podmioty reprezentujące różne dziedziny gospodarki:
 • przemysł motoryzacyjny (traktory, autobusy, samochody ciężarowe);
 • bankowość i inwestycje;
 • przemysł chemiczny i petrochemiczny;
 • przemysł spożywczy;
 • turystyka;
 • artykuły upominkowe.

Celem Forum i Wystawy jest sprzyjanie rozwojowi obopólnie korzystnych kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami przygranicznych regionów Polski i Białorusi.

         Na otwarcie I Regionalnego Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego i Wystawy Gospodarczej, przybyli:

 • Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jarosław Dworzański
 • Wicemarszałek Województwa Podlaskiego  Pan Mieczysław Baszko
 • Pan Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Włodzimierz Cimoszewicz
 • Konsul Generalny Białorusi w Białymstoku Pan Michaił Aleksiejczyk
 • Były Ambasador Białorusi w Polsce Pan Wiktor Burski 
 • Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Obwodu Brzeskiego Pan Michaił Juchimuk
 • Zastępca Przewodniczącego Obwodu Brzeskiego Pan Anatol Krywicki
 • Zastępca Przewodniczącego Obwodu Grodzieńskiego Pan Aleksander Rusanow
 • Wiceprezes Białoruskiej Izby Handlowej Pan Nikołaj Sachar 
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Andrzej Dycha
 • Przewodniczący Sejmiku Podlaskiego Mieczysław Bagiński
 • Prezydent Miasta Białystok  Pan Tadeusz Truskolaski
 • Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Eugeniusz Czykwin, Pan Jarosław Matwiejuk 
 • Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Pan Józef Łochowski
 • Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Pan Andrzej Arendarski
 • Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Białymstoku Pan Witold Karczewski
 • Prezes Firmy Pronar w Narwi Pan Sergiusz Martyniuk

 

        Podczas Forum zostały wręczone kluczyki do ciągnika marki „Białoruś” - daru Białoruskiej Kampanii Handlu Soli Potasowych w Mińsku, dla Panu Jana Treszczotko, rolnika zamieszkałego w Starym Berezowie, posiadającego gospodarstwo rolne o pow. 70 ha.

 

Symbolicznego przecięcia wstęgi Forum dokonali:

 • Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi Pan Andrej Jewdoczenko

 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pan Minister Marcin Korolec

 • Ambasador Białorusi w Polsce Pan Paweł Łatuszko

 • Ambasador Polski na Białorusi Pan Henryk Litwin

 • Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jarosław Dworzański.

Powitano chlebem i solą gospodarza Województwa Podlaskiego Pana Marszałka Jarosława Dworzańskiego.

Zwiedzanie wystawy prze gości.

 

          W ramach Forum odbyło się też  Seminarium Regionalne  dotyczące współpracy gospodarczej - prezentacje obwodu brzeskiego i grodzieńskiego z Białorusi, województwa podlaskiego, wolnych stref ekonomicznych obu krajów, Euroregionu Puszcza Białowieska, Kanału Augustowskiego. Przed rozpoczęciem seminarium odbył się pokaz filmów promocyjnych „Kanał Augustowski” i „Euroregion Puszcza Białowieska”.

Seminarium poprowadził: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Pan Witold Karczewski i Radca Handlowy Ambasady Białorusi w Polsce Pan Aleksander Awerjanow.
 
 • Prezentacja multimedialna polityki inwestycyjnej Republiki Białoruś – Pani Natalia Dzmitrowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji Ministerstwa Gospodarki Białorusi
 • Prezentacja multimedialna Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej Izby Gospodarczej – Pan Mirosław Leśniewski, Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
 • Wystąpienie Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Obwodu Brzeskiego Pana Michaiła Juchimuka
 • Prezentacja multimedialna potencjału gospodarczego Obwodu Brzeskiego
 • Wystąpienie Zastępcy Przewodniczącego Grodzieńskiego obwodu Pana Michaiła Juchimuka
 • Prezentacja multimedialna Wolnej Strefy Ekonomicznej „Grodnoinwest” – Pani Olga Smal, Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Zagranicznej Działalności Gospodarczej FEZ „Grodnoinwest”
 • Prezentacja multimedialna Województwa Podlaskiego i Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku – Pan Witold Karczewski, Prezes Izby
 • Prezentacja Województwa Lubelskiego
 • Prezentacja Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Pan Józef Łochowski, Prezes Izby
 • Prezentacja Euroregionu „Puszcza Białowieska” - Pan Jan Chomczuk, Dyrektor Biura

 

 

 
Współorganizatorami Forum i Wystawy są:
Ze Strony Polskiej:
– Marszałek Województwa Podlaskiego
– Marszałek Województwa Lubelskiego
– Starosta Hajnowski
– Burmistrz Hajnówki
– Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
– Polsko-Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa
– Euroregion Puszcza Białowieska i Bug

 
Ze Strony Białoruskiej:
– Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy
– Grodzieński Obwodowy Komitet Wykonawczy
– Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa
– Służba Handlowa Ambasady Białorusi w Polsce
– Konsulat Generalny Białorusi w Białymstoku
Patronat medialny:

 

             

 

Wrota Podlasia
Polskie Radio Białystok
 
Szczegółowe informacje: www.hajnowka.pl
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

/ aktualności / zobacz wszystkie /