Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

INFORMACJE...

   AKTUALNOŚCI -  2009 CZERWIEC

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej
między Powiatem Hajnowskim  i Urzędem Nordsee – Treene w Niemczech

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej


W dniach 16.06 – 20.06. 2009 r. w Powiecie Hajnowskim gościła 14 –osobowa delegacja z Okręgu Nordsee – Treene (Niemcy). W jej skład weszli przedstawiciele władz samorządowych na czele z przewodniczącą Urzędu Karen Hansen oraz członkowie Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”. Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie umowy partnerskiej, będącej kontynuacją dotychczasowej współpracy z Urzędem Hattstedt, które w wyniku reformy administracyjnej w Niemczech stało się częścią Urzędu Nordsee – Treene. Uroczyste podpisanie aktu, poprzedzone  podsumowaniem dziesięcioletniej współpracy z Hattstedt, odbyło się dnia 18 czerwca 2009 r. podczas XXII sesji Rady Powiatu. Obie strony wyraziły wolę wzajemnego wspierania rozwoju regionalnego i kontaktów międzyludzkich między przedstawicielami różnych instytucji i grup społecznych.

Wizyta delegacji niemieckiej w Powiecie Hajnowskim trwała kilka dni i zapoczątkowana została spotkaniem gości z pracownikami wydziałów  Starostwa Powiatowego w Hajnówce, podczas którego przedstawione zostały zasady funkcjonowania oraz kompetencje administracji powiatowej. Ważnym punktem programu była również wizyta w Przedszkolu Nr 5, które od roku 2004 prowadzi owocną współpracę z grupą przedszkolną Brückengruppe z Hattstedt. Niemcy byli pod wielkim wrażeniem przygotowania artystycznego i wiedzy  dzieci na temat ich regionu. Wieloletnią tradycją stało się również przyznawanie na zakończenie roku szkolnego nagród uczniom szkół średnich Powiatu Hajnowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz innych ludzi. W tym roku nagrody ufundowane przez Urząd Nordsee – Treene i Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” wręczone zostały trzem wytypowanym przez Radę Pedagogiczną uczniom w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce. Obok spotkań oficjalnych strona niemiecka miała również możliwość odkrycia przyrodniczego piękna i poznania różnorodności kulturowej naszego regionu. Wizyta w Muzeum Przyrodniczo – Leśnym, Rezerwacie ścisłym i Parku Pokazowym Żubrów oraz w Muzeum Ikonograficznym w Supraślu spotkała się z dużym zainteresowaniem. Goście byli również pełni podziwu dla umiejętności chóru Soboru Św. Trójcy w Hajnówce, który swoim śpiewem wprowadzili gości w mistykę modlitwy prawosławnej.

Pobyt delegacji niemieckiej  obejmował wiele aspektów życia społecznego, a wszystkie zaplanowane działania i spotkania mają służyć zacieśnieniu i dalszemu rozwojowi kontaktów miedzy Powiatem Hajnowskim w Urzędem Nordsee – Treene. Podkreślić należy fakt, iż pobyt gości z Niemiec był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, która dofinansowuje wspólne inicjatywy obu państw. 

                                       Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego,
                                                                  Turystyki i Współpracy z Zagranicą
                                                                  Starostwa Powiatowego w Hajnówce

wprowadził: H.Ch.