Strona główna

Turystyczna kolejka wąskotorowa

W cieniu prastarej Puszczy Białowieskiej wciąż słychać echo dawnych dziejów – wiatr historii nie oszczędził regionu, ale świadectwa minionych epok przetrwały. Niektóre z nich (jak pałac w Białowieży) żyją jedynie w legendach i na kartach podręczników, ale znakomita większość wciąż budzi zachwyt i radość, bowiem współczesność nadała im nową rolę: atrakcji turystycznej. Tym samym kultura, historia orkolej wąskotrowa az tradycja, dodatkowo pieczołowicie pielęgnowane przez mieszkańców regionu, doskonale odnalazły się we współczesnym świecie. Dzięki nowej funkcji architektura domów podlaskiej wsi w oczach współczesnych to nadal synonim misternego piękna, warsztaty dawnych rzemiosł – tkackie, garncarskie, kowalskie ciągle cieszą się dużą popularnością, zaś bohaterka tego tekstu – kolej wąskotorowa wciąż przemierza puszczańskie tryby. I tak niemalże od 100 lat…

Historia kolejki wąskotorowej sięga bowiem 1915r. Gdy w czasie I wojny światowej wschodnia ściana Polski została inkorporowana przez Niemców (w latach 1915-1918 Puszcza Białowieska pozostawała pod niemieckim zarządem wojskowym), rozpoczęła się intensywna wycinka zasobów leśnych.  Na terenie Puszczy Białowieskiej wybudowano sieć tartaków, smolarnie, fabrykę chemiczną- największą w ówczesnej Europie. By usprawnić transport drewna rękoma jeńców wojennych oraz okolicznych mieszkańców wybudowano sieć torowisk kolejki wąskotorowej sięgających 130 km. Swoją funkcję kolejka pełniła do lat 90 XX w.

W 1991 r. w 75. rocznicę budowy kolejek udostępniono ją dla ruchu turystycznego na trasie Hajnówka-Topiło. I tak, od 24 lat kolej cicho mknie po ostępach Puszczy Białowieskiej ukazując swoim pasażerom jej naturalne piękno. Trasa kolejki biegnie w głąb lasu, stanowi oryginalną formę `poznania przyrody. Obecnie wykorzystuje się około 17 km kolejek. Szlak kolejki wąskotorowej zaczyna się na terenie Nadleśnictwa Hajnówka – ustawiono tu stację z lat 30-tych oraz mini skansen z parowozem i wagonami. Będąc tutaj poczujemy klimat schyłku ubiegłego stulecia, przesiąkniętego zapachem smaru i żywicy. W dalszej części tryba szlaku wiedzie przez piękne, puszczańskie ostępy, przecina dolinę rzeki Leśna i rezerwat Głęboki Kąt aż do śródleśnej osady Topiło.

 

OFERTA LEŚNYCH KOLEJEK WĄSKOTOROWYCH NA ROK 2016

 

1.   Wyjazdy dla grup zorganizowanych.

Trasy oraz ceny:

- Hajnówka – Topiło – 2000 zł brutto,

- Hajnówka – Dolina Leśnej – 1200 zł brutto.

Upusty:

 

placówki oświatowe do szczebla szkół średnich, instytucje i organizacje zajmujące się  osobami niepełnosprawnymi, jednostki organizacyjne PGL LP.

- Hajnówka – Topiło – 1400 zł brutto,

- Hajnówka – Dolina Leśnej – 900 zł brutto.

 

Czas trwania przejazdu w obie strony i postoju maksymalnie 5 godzin, powrót przed godziną 22.00.

 

Rezerwacja przejazdu musi nastąpić nie później niż 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

 

Wyjazdy organizuje się w terminie od 23 kwietnia do 31.12.2016 r. (zakończenie sezonu kursowania kolejki uzależnione jest od warunków pogodowych i decyzji operatora kolejek).

 

      2.  Wyjazdy dla osób indywidualnych:

 

      a)  ceny biletów brutto:

- normalny – 30 zł,

- ulgowy – 20 zł ( dzieci  i młodzież od 5 do 19 roku życia, osoby niepełnosprawne,  

  pracownicy PGL LP ),

- przewóz roweru, psa – 5 zł,

- bezpłatnie – dzieci do 4 roku życia włącznie.

 

     b)   trasy oraz harmonogram przejazdów:

Hajnówka – Topiło ( min. 40 osób),

Hajnówka – Dolina Leśnej ( min. 20 osób).

- w okresie od 7 maja do 25 czerwca – w każdą sobotę o godz. 10.00

- w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia – w każdy wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę o

  godz.10.00,

- w okresie od 1 września do 30 września – w każdy czwartek i sobotę o godz. 10.00,

 

Dodatkowo:

- w okresie 30 kwietnia do 3 maja – codziennie o godz. 10:00 i 14.00

- w okresie 13 sierpnia do 15 sierpnia – codziennie o godz. 10.00 i 14.00

 

Czas trwania przejazdu w obie strony i postoju – 3 godziny.

 

Kontakt:

Nadleśnictwo Hajnówka

tel. 85 683 23 78

hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl

ul. Kolejki Leśne 12

17 - 200 Hajnówka

 

 

kolej wąskotorowa

Topiło

Topiło

Skansen kolejki wąskotorowej w Nadleśnictwie Hajnówka

Skansen kolejki wąskotorowej w Nadleśnictwie Hajnówka