Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zapraszają na Podlaską Konferencję Równać Szanse

Kategoria: zaproszenie

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zapraszają na Podlaską Konferencję Równać Szanse, która odbędzie się 13 czerwca 2017 w godz. 10:00 - 15:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1.
Celem Konferencji jest promocja Programu Równać Szanse, jego założeń, filozofii działania,
prowadzonych konkursów oraz publikacji wydawanych w ramach Programu. Konferencja ma na celu promowanie najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Programu w woj. podlaskim, wzajemną wymianę doświadczeń i inspirację dla organizacji pracujących z młodzieżą w woj. podlaskim. Podczas konferencji odbędą się prezentacje projektów, debata z udziałem ekspertów, warsztaty i dyskusje.
Na konferencji opowiemy na czym polega program Równać Szanse, jak przygotować poprawnie wniosek do konkursu, kto może wspierać działania młodzieży w najbliższym otoczeniu oraz pokażemy przykłady zrealizowanych projektów, w tym także projektów modelowych. Na konferencję zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, bibliotek publicznych, ośrodków kultury i innych instytucji pracujących z młodzieżą, mających siedzibę w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny pod linkiem https://goo.gl/forms/5EqGOQE0fqsqAU3w1. Szczegóły znajdują się na stronie www.stopa.org.pl

Załącznik:

Zaproszenie