Zespół Szkół Zawodowych wspiera uczniów w pierwszych krokach zawodowych. Realizacja projektów unijnych.

Kategoria: Informacje prasowe

„Staże zagraniczne drogą do sukcesu”, „Kompetentni zawodowcy”, a od przyszłego roku szkolnego „InnoGastro” – Zespół Szkół Zawodowych realizuje  szereg projektów unijnych mających na celu wsparcie uczniów w stawianiu pierwszych kroków na ścieżce zawodowej.

Doświadczenie zawodowe to najcenniejszy punkt w CV, wymagane przez wszystkich pracodawców. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz intensywnej współpracy z przedsiębiorcami, uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce jeszcze w trakcie nauki w technikum mają możliwość poznania realiów pracy w wybranej branży.  A przy okazji zarobić pierwsze pieniądze i poznać kawałek świata. Takie możliwości stwarza projekt „Staże zagraniczne drogą do sukcesu” – realizowany w ramach programu Erasmus+. To już kolejna edycja projektu, z powodzeniem realizowana przez szkołę. W ramach tego, w bieżącym roku szkolnym grupa 20 uczniów klas II i III technikum mechanicznego w dniach 23.04.2017r do 13.05.2017r. odbyła trzytygodniowy staż w Centrum Kształcenia Zawodowego w Götz  w Niemczech. Uczniowie zostali dobrze przygotowani do wyjazdu: Na początku roku szkolnego 2016/17 rozpoczął się cykl zajęć opracowanych przez koordynatorów projektu i przygotowujących młodzież do wyjazdu. Program obejmował przygotowanie językowe (w tym języka zawodowego), kulturowe i pedagogiczne. Znajomość choćby podstaw języka umożliwiła pokonanie bariery językowej i zwiększyła poczucie pewności siebie – mówi Dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska. W Niemczech uczniowie pracowali 7 godzin dziennie, zapoznając się z zasadami BHP, techniką oraz metodami pracy. Praktyki poza granicami kraju stanowiły niezwykle cenne doświadczenie – nie dość, że uczniowie nabyli nowe, praktyczne umiejętności jak spawanie metodą MIG/MAG i TIG oraz montaż i demontaż instalacji automatycznego zamykania drzwi, to dodatkowo poznali język oraz pracę w środowisku wielokulturowym na europejskich rynkach pracy. Ale w trackie trzytygodniowego pobytu był także czas na relaks – w wolnym od pracy czasie oraz w weekendy uczniowie poznawali kulturę zachodniego sąsiada Polski oraz architekturę miejską miast Berlina i Poczdamu. Wzięli również udział  na festynie w mieście Werder z okazji święta kwitnących drzew. Podczas pobytu grupie stażystów towarzyszyli opiekunowie, Panie Urszula Lipczyńska – nauczyciel języka niemieckiego, oraz Bogusława Bójko – Pietroczuk. Opiekunowie na bieżąco utrzymywali kontakt z uczniami, służyli pomocą i wsparciem, monitorowali realizację prawidłowej praktyki.

Umiejętności, które nabyli uczniowie w trakcie stażu w Niemczech potwierdza dokument Europass Mobilność, który wyszczególnia nabyte umiejętnościami w danym zawodzie. Z pewnością nowo nabyte doświadczenia zaprocentują w dorosłym życiu uczestników stażu, a kwalifikacje nabyte poprzez praktyki w Niemczech. zwiększą konkurencyjność stażystów, jako przyszłych pracowników na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.- mówi Dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska.

Realizacja projektu „Staże zagraniczne drogą do sukcesu” to niejedyna inicjatywa szkoły, ukierunkowana na stworzenie uczniom możliwości wyjazdu za granicę. W przyszłym roku z szansy będą mogli skorzystać uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy wraz z nauczycielami wezmą udział w praktycznych szkoleniach w Hiszpanii. W ramach programu InnoGastro również troje nauczycieli z ZSZ wraz z dziewięcioma innymi nauczycielami branży gastronomicznej z całego województwa podlaskiego w 2018 r. weźmie udział w pilotażowym szkoleniu Awangardowe kreacje kulinarne- gastronomia, produkty i techniki”.

Tymczasem jeszcze w tym roku, w trakcie wakacji grupa 32. uczniów będzie stawiać pierwsze kroki w swoim życiu zawodowym. Szkoła w ramach projektu „Kompetentni zawodowcy”, skieruje swoich uczniów na płatne, ponadprogramowe, płatne staże (150 godz.) do zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie technikum o profilach wpisujących się  w inteligentne specjalizacje w województwie podlaskim: żywienie i usługi gastronomiczne, budownictwo, mechanika; a także o profilach: informatyk, ekonomista  oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. Staże mają charakter wyjazdowy i stacjonarny, pierwsze z nich odbyły się w sierpniu 2016r. Kolejne  będą miały miejsce w okresie wakacyjnym – lipiec/sierpień 2017r. Rekrutacja  wśród uczniów została przeprowadzona w marcu 2017r. Pod uwagę wzięto m.in. średnią ocen oraz  frekwencję  mówi dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska. Biorący udział w stażach uczniowie zyskają cenne doświadczenie zawodowe, poznają rynek pracy a także będą mieli okazję nawiązać pierwsze kontakty z branży. A za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie.

Projekt „Kompetentni zawodowcy”, realizowany jest w okresie 01.03. 2016r -31.10.2017r. W 2016r. zakończył się pierwszy etap realizacji projektu - wówczas w trakcie wakacji  uczniowie odbywali staż firmie Danwood w Bielsku Podlaskim (10 uczniów o profilu kształcenia technik budownictwa), INTRATEL oraz MPO w Białystoku (8 uczniów o profilu kształcenia technik informatyk), w Hotelu KRESOWIAK w Siemiatyczach (5 uczniów o profilu kształcenia technik żywienia), w przedsiębiorstwie Pronar  (7 uczniów o profilu kształcenia technik mechanik) oraz w Urzędzie Miasta Hajnówka (2 uczennice o profilu kształcenia technik ekonomista). II etap realizacji projektu  przypadający na 2017r. będzie wyglądał identycznie: udział w praktykach wezmą uczniowie 3 i 2 klas w zawodach technik budownictwa, technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista - razem 32 uczniów. Docelowo z możliwości płatnego stażu skorzysta łącznie 64 uczniów. Działania w ramach projektu objęły także nauczycieli – w lutym br. odbyły się praktyki (łącznie 40 h) dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych w przedsiębiorstwach na terenie miasta Hajnówka i firmie DANWOOD Bielsk Podlaski.

Zespół Szkół Zawodowych od ponad 90 lat kształci rzemieślników i techników. Realizacja projektów unijnych oraz aktywna współpraca z przedsiębiorcami, wpisuje się nowoczesne metody kształcenia zawodowego, oparte na doświadczeniu i wiedzy. Atutem szkoły jest ciekawa oferta edukacyjna, odpowiadająca na potrzeby rynku pracy. Inwestycja w ucznia oraz nacisk na rozwój kadry nauczycielskiej z pewnością zaprocentują – absolwentom szkoły, wyposażonym w doświadczenie zawodowe i solidne wykształcenie, łatwiej będzie odnaleźć się na rynku pracy.

Przypominamy o rekrutacji! Więcej na: http://www.zszhajnowka.republika.pl/

REKRUTACJA do hajnowskich szkół  - aplikuj!

Katarzyna Miszczuk

Redakcja składa dyrekcji oraz kadrze pedagogicznej serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu niniejszego tekstu!

 

W trakcie stażu w Niemczech:

ucznowie w trakcie pracy

ucznowie w trakcie pracy

ucznowie w trakcie pracy

ucznowie w trakcie pracy

ucznowie w trakcie pracy

 

 

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi