OBWIESZCZENIE Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża w sprawie dostępności tras

Kategoria: Ogłoszenia

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.) informuję, iż wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Białowieża.

Lasy objęte zakazem wstępu, oznaczone są, przy drogach wjazdowych, tablicami z napisem „ZAKAZ WSTĘPU”.

Przebywanie, przechodzenie, przejeżdżanie przez lasy objęte zakazem wstępu stanowi wykroczenie wskazane przez przepis art.151 § 1 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015.1094
ze zm.).

Przyczyną wprowadzenia zakazu jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, związane z wystąpieniem w lasach zniszczenia oraz znacznego uszkodzenia drzewostanów, przejawiającego się masowym zamieraniem drzew i drzewostanów na skutek zachodzących procesów powodujących powstanie dużej liczby drzew martwych, stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Zakaz wstępu do lasu nie dotyczy:

 1. obszaru nadleśnictwa położonego na wschód od odcinka drogi wojewódzkiej nr 689,
  między miejscowością Białowieża a granicą państwa,
 2. dojazdu do Rezerwatu Pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego,
 3. ścieżki edukacyjnej „Żebra Żubra”,
 4. ścieżki edukacyjnej „Szlak Dębów Królewskich”,
 5. ścieżki edukacyjnej „Miejsce Mocy”,
 6. drogi Narewkowskiej,
 7. drogi Sinickiej,
 8. trybu Jagiellońskiego,
 9. drogi Kamienieckiej, do trybu Beczkowego,
 10. trybu Olemburskiego, od trybu Pacowskiego do trybu Zwierzynieckiego,
 11. drogi Czerlońskiej, od trybu Jagiellońskiego do Czerlonki,
 12. trybu Granicznego, pomiędzy drogą Narewkowską a trybem Zwierzynieckim,
 13. trybu Pojedynackiego, pomiędzy drogą Narewkowską a trybem Zwierzynieckim,
 14. trybu Stoczańskiego, pomiędzy trybem Granicznym i Pojedynackim,
 15. szlaku Nordic Walking, od miejscowości Budy do drogi Narewkowskiej,
 16. drogi Kościelnej, od miejscowości Teremiski do drogi Narewkowskiej,
 17. trybu Grubolipnego, od szosy Teremiski - Pogorzelce do miejsca ogniskowego „Hajduki”,
  następnie do trybu Pacowskiego i trybem Pacowskim do drogi Sinickiej,
 18. trybu Pacowskiego, od trybu Olemburskiego do trybu Beczkowego,
 19. trybu Beczkowego, od trybu Pacowskiego do drogi Kamienieckiej.

Termin obowiązywania zakazu wstępu ustalono:
od dnia 01 kwietnia 2017 r. do odwołania.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża

Załącznik:

Obwieszczenie

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Piosenka Białoruska 2018 – 11.02.2018

KINO CINEMA LUMIERE w Hajnówce, 12.02.2018

 

                     Więcej zapowiedzi