Zmiana dyżuru aptek

Kategoria: Ogłoszenia

Hajnówka, dnia 16.06.2017 r.

SO.8023.8.2017

 

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce uprzejmie informuje, że nastąpi zmiana dyżurów aptek, w dniu 19 czerwca 2017 r. dyżur będzie pełnić Apteka „Cefarm” ul. 3 Maja 39 zamiast Apteki „Bliska” ul. 3 Maja 47 

 

Sporz: Danuta Ługowoj