Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Kategoria: Zdrowie

EKUZ – co to jest

Okres wakacyjny sprzyja wyjazdom zagranicznym w celach turystycznych, naukowych czy też zarobkowych. Od lat największą popularnością wśród naszych rodaków cieszą się kierunki europejskie w tym m.in Grecja, Włochy, Hiszpania czy też Francja. Jadąc na wypoczynek do jednego z krajów Unii Europejskiej warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej choroby czy też wypadku zabierając ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem wydawanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to plastikowa karta, przypominająca wyglądem kartę płatniczą, która uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Na podstawie EKUZ w sytuacjach nagłych i niespodziewanych możesz skorzystać z opieki medycznej na terenie innego państwa w placówkach działających w ramach obowiązującego w danym kraju powszechnego systemu ochrony zdrowia. Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie.

Co istotne, karta EKUZ gwarantuje takie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych jakie obowiązują ubezpieczonych w kraju, w którym przebywamy. Jeśli np. w danym kraju pacjent dopłaca do transportu sanitarnego, pierwszych dni pobytu w szpitalu, leków czy też wizyty u lekarza, ubezpieczonych obywateli z pozostałych krajów również będzie obowiązywała taka sama dopłata. Szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych krajach członkowskich znajdziesz na stronie internetowej: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do

 

Karta EKUZ nie uprawnia natomiast do bezpłatnego transportu sanitarnego.

 

 

Jak otrzymać kartę EKUZ

Aby otrzymać EKUZ złóż wniosek w dowolnym oddziale wojewódzkim lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek możesz złożyć także pocztą elektroniczną poprzez portal ePUAP oraz faksem. Jeśli złożysz wniosek w oddziale NFZ kartę możesz odebrać osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub otrzymać pocztą tradycyjną.

 

Pamiętaj jeśli wyślesz lub złożysz wniosek do innego oddziału NFZ — dostaniesz EKUZ, tylko jeśli nie będzie trzeba wyjaśnić Twojej sprawy.

 

 

Jak długo ważna jest karta EKUZ

 

 • 5 lat – jeśli jesteś emerytem
 • 12 miesięcy – jeśli jesteś ubezpieczony opłacasz składki i jesteś:
 • osobą zatrudnioną na przykład na podstawie umowy o pracę;
 • prowadzisz pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą;
 • pobierasz rentę;
 • studentem zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;
 • członkiem rodziny (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).
 • 6 miesięcy – jeśli jesteś:
 • nieubezpieczoną kobietą w ciąży, masz polskie obywatelstwo i mieszkasz w Polsce — niezależnie od tego, czy wcześniej płaciłaś składki;
 • nieubezpieczonym dzieckiem (nie masz ukończonych 18 lat) i masz polskie obywatelstwo — karta straci ważność w dniu, w którym skończysz 18 lat;
 • 90 dni – jeśli korzystasz z pomocy społecznej,
 • 42 dni – jeśli jesteś nieubezpieczoną kobietą do 6 tygodni po porodzie (w połogu), masz polskie obywatelstwo i mieszkasz w Polsce — niezależnie od tego, czy wcześniej płaciłaś składki;
 • 2 miesiące – jeśli jesteś:
 • osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy;
 • nie jesteś żadną z powyższych osób i masz ubezpieczenie.

 

 

Czas oczekiwania na EKUZ

Kartę otrzymasz od razu — jeśli weźmiesz ze sobą komplet dokumentów, które potwierdzą, że posiadasz polskie ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli złożysz wniosek korespondencyjnie (poprzez pocztę, faks, mail lub za pośrednictwem ePUAP-u)  powinieneś otrzymać kartę w przeciągu 3-5 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.

Jednakże Mazowiecki Oddział NFZ informuje na swojej stronie internetowej, iż w związku ze stale rosnącą liczbą wniosków o wydanie EKUZ średni czas rozpatrzenia wniosku złożonego korespondencyjnie wynosi od kilkunastu do 30 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia wniosku do Funduszu. Dlatego planując wyjazd zagraniczny warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co istotne, okres ważności karty nie może być dłuższy niż okres, w którym możesz korzystać z opieki medycznej w Polsce.

 

 

Karta EKUZ dla osób niewidomych

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez dodatkowe oznakowanie karty napisem EKUZ w alfabecie Braille'a. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a.

Na prośbę osoby zainteresowanej są one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części. Aby otrzymać naklejkę wystarczy jeśli na wniosku umieścisz odręczny dopisek: „Karta dla osoby niewidomej”.

 

Zgubienie karty EKUZ

W takie sytuacji pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ. Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz pobrać ze strony internetowej: https://obywatel.gov.pl/documents/10181/125905/wniosek_o_CtzEKUZ.pdf/2dd3b97e-69dc-4f40-ada5-e0938ee0403f

Następnie poproś w szpitalu o przesłanie wniosku faksem do dowolnego oddziału NFZ.  NFZ prześle gotowy certyfikat faksem w ciągu 3 dni roboczych.

za: http://www.bpp.gov.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi