Projekt Powiatu Hajnowskiego zauważony w Brukseli!

Kategoria: Informacje prasowe

Powiat Hajnowski pozyskał fundusze na projekt edukacyjny dotyczący popularyzacji wiedzy wśród mieszkańców powiatu i niemieckich partnerów powiatu na temat Bieżeństwa.

Środki zostały pozyskane z programu Komisji Europejskiej „Europa dla obywateli”,  komponentu 1. Pamięć Europejska. Projekt złożony przez Powiat Hajnowski był jednym z 286. inicjatyw z 30 krajów, które starały się o dofinansowanie. Sukces jest tym większy, że tylko 39 projektów z całej Europy otrzymało wsparcie,  w tym 2 projekty z Polski - projekt Powiatu Hajnowskiego oraz  Muzeum Historii Żydów Polskich!

            Projekt ma na celu upamiętnienie i wydobycie na światło dzienne historii uchodźstwa mieszkańców wschodnich regionów Polski do Rosji  i ich powrotu po wybuchu rewolucji w 1917 r.  Historia uchodźców zbywana była milczeniem przez prawie sto lat, chociaż dotknęła swoim zasięgiem około 3 mln osób różnych wyznań i narodowości - Polaków wyznania prawosławnego i  katolickiego, Białorusinów, Ukraińców, Tatarów. Dopiero od kilku lat, dzięki wysiłkom potomków ówczesnych uchodźców, to wydarzenie pojawiło się po raz pierwszy w polskiej opinii publicznej. Tragiczna historia losów uchodźców zostanie przedstawiona różnym grupom społecznym społeczeństwa lokalnego, by miejscowa ludność poznała zawikłane dzieje swoich przodków.     Zaplanowane działania, w tym konkurs dla młodzieży, organizacja wystawy, spotkanie z autorką książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”, czy międzynarodowa debata traktująca Bieżeństwo jako przykład migracji europejskich w XX i XXI wieku, staną się podstawą do zdobycia wiedzy na temat historycznych wydarzeń, wewnętrznych przemyśleń i wyciągnięcia refleksji współczesnego pokolenia w odniesieniu do problemów dnia dzisiejszego.

            Realizacja projektu potrwa od października 2017 r. do końca września 2018 r. Partnerami projektu są: Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Hattstedt/Niemcy), Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Hajnówce, Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”, Białowieski Park Narodowy.

Wydział Promocji i Rozwoju

logo

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi