BIAŁOWIESKIE INTEGRACJE ARTYSTYCZNE „PERETOCZE”, 28-29.07.2017

Kategoria: Kultura

Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze” zostały zainicjowane przez Centrum Promocji Regionu ”Czerlonka” Fundacji „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce w 2003 roku. Idea imprezy zrodziła się z fascynacji Mikołaja Buszko – dyrektora Fundacji regionem Puszczy Białowieskiej – jego przeszłością historyczną, walorami przyrodniczymi, tradycją i kulturą.

PROGRAM

Jubileuszowe

XV Białowieskie Integracje Artystyczne - „Peretocze 2017”

Białowieża 28 - 29.07.2017 r.

28 Lipca— Piątek

godz. 17.00 - „Peretocze” zaprasza - „Bryczkowy rekonesans artystyczny”
godz. 18.00 - Hejnały puszczańskie i otwarcie Festiwalu

KONCERTUJĄ:

Studio folki. Białorusinów Podlasia „Żemerwa” - Studziwody

Zespół folklorystyczny „Tonieżanki” - Tonież, Białoruś

Tatarski Zespół „Buńczuk” _ Białystok, Polska
 Zespół „Chutar” - Gródek, Polska

Zespól Państw.Uniwersyt. Białorusi „Wałaczobniki” - Mińsk

Narodowa Kapela Litwy „Sutaras” - Wilno

Zespół Państw. Filharm. Białorusi „Kupalinka” - Mińsk

29 LIPCA - SOBOTA

godz. 17.00 - „Peretocze” zaprasza - „Bryczkowy rekonesans artystyczny”

godz. 18.00 - Hejnały puszczańskie
KONCERTUJĄ:

Zespół „Ruczajok” - Białowieża, Polska

Góralski Zespół „Góralska Hora” - Szczyrk, Polska

Laureat Festiw. im. Okudżawy - Jan Siebieszuk - Hajnówka

Zespół „Świtanak” - Białystok, Polska

Zespół Tańca Ludowego „Czeremosz” - Węgorzewo, Polska

Cygański Zespół „Rada” - Grodno, Białoruś

Klezmerski Zespół „Klezmafour” - Lublin, Polska

♦♦♦ UWAGA: Kolejność prezentacji zespołów może ulec zmianie.

Zapraszamy                                                                                                                  Wstęp wolny

***

Puszczę Białowieską zamieszkiwały w czasach średniowiecza między innymi plemiona jaćwieskie, a następnie ziemie te, położone na zachodnich krańcach Wielkiego Księstwa Litewskiego, były terenem osadnictwa polskiego z zachodu i białoruskiego ze wschodu. Żyli tu zarówno mieszczanie, szlachta i bojarzy, ludność pańszczyźniana, jak i mieszkańcy wolni, osiedli we wsiach królewskich tworzonych z woli Króla, by strzec jego terytorium. Analizując historię osadnictwa Puszczy zauważyć można również obecność innych narodów i grup etnicznych, takich jak Żmudzini, Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Cyganie, Niemcy, a nawet Tatarzy. Ciekawym tego przykładem jest miejscowość Bernacki Most (w gminie Narewka), gdzie w 1761 roku na uroczysku Osowe, z woli króla Augusta III, osadzony został Stolnik Inowrocławski August Bernacki. Następnie Bernacki Most trafił w ręce tatarskiej rodziny Ajdzikiewiczów, a potem przez kilkadziesiąt lat był zamieszkiwany, poza Polakami, przez Białorusinów i Rosjan oraz osadników niemieckich. Dodać należy jeszcze osiadłych tu Żydów, Cyganów oraz potomków Szwedów i Francuzów pozostałych po licznych wojnach. Polikulturowość regionu sprawiła, ze wielu niepiśmiennych mieszkańców płynnie władało kilkoma językami: polskim, białoruskim, ukraińskim, hebrajskim, rosyjskim czy niemieckim.

Wszystkie te okoliczności wytworzyły specyficzny, ogromny konglomerat kulturowy, w którym przenikają się odmienne obyczaje, języki, religie i kultury, gdzie nierzadko spotkać można stojące obok siebie kościoły, cerkwie, synagogi i meczety.

Odczuwamy zatem konieczność prezentacji i obowiązek przypomnienia obecnym mieszkańcom, jak również licznie przybywającym turystom, kultury narodów zamieszkujących obecnie region Puszczy Białowieskiej i narodów, o których pozostała jedynie pamięć ludzka oraz obiekty materialne, takie jak liczne pamiątki, kirkuty, meczety, synagogi, cmentarze.

Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze” prezentują wartości duchowe terenu niezwykle zróżnicowanego pod względem kulturowym, wyznaniowym i narodowościowym. Południowo-wschodnia Białostocczyzna należy do jednego z najciekawszych w Polsce, na co z pewnością oddziałały wzajemne wpływy sąsiadujących ze sobą krajów. Wpływy te doskonale obrazuje tradycja muzyczna, będąca mozaiką różnych stylów i manier wykonawczych.

„Peretocze” jest symbolem otwartości, to białoruska nazwa wrót stodoły – przedtocza, miejsca spotykanego u wszystkich zamieszkałych tu narodów, w którym niegdyś kwitło życie kulturalne i towarzyskie, gdzie odbywały się wesela i zabawy wiejskie.

Prezentacja kultury wielu narodów jest niezwykle istotna, gdyż przybliża mieszkańcom historię ziemi, na której żyją i pobudza do refleksji na temat swoich korzeni. Świadomość własnej tożsamości pomaga także zrozumieć, dlaczego spotyka się takie a nie inne nazwy miejscowości i uroczysk, z jakimi wydarzeniami związane są pozostałe tu żydowskie i niemieckie cmentarze, jak wyglądała kiedyś kultura tradycyjna.

plakat

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi