MCK Hajnówka: półmetek staży zawodowych w ramach projektu AA-EFS

Kategoria: Informacje prasowe

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce realizuje staże zawodowe dla beneficjentów projektu „Akcja Aktywizacja - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Uczestnicy zostali skierowani do odbywania trzymiesięcznych staży zawodowych na terenie miasta Hajnówka. Opiekun grupy przeprowadził wizytację jednego z realizowanych przez MCK staży na stanowisku: pomoc kucharza. Zgodnie z założeniami projektu jego uczestnicy nabywają wiedzę
i umiejętności w organizacji funkcjonowania pracy lokalu gastronomicznego, korzystania ze sprzętów znajdujących się na kuchni, przygotowywania potraw na różne okazje oraz organizacji pracy własnej i umiejętności pracy zespołowej. Po rozmowach z opiekunem stażystów i osobami uczestniczącymi w przedsięwzięciu, opiekun grupy stwierdził, że realizacja stażu przebiega pomyślnie, a zarówno pracodawca, jak i stażystki są zadowolone ze współpracy.

 

Sporządziła: Marzena Tichoniuk – pośrednik pracy

Autor zdjęć: Marzena Tichoniuk – pośrednik pracy

 

Uczestniczka stażu zawodowego pomoc kucharza

Uczestniczka stażu zawodowego pomoc kucharza