Ogłoszenie

Kategoria: Ogłoszenie

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  „ROKITNIK” W  BIAŁOWIEŻY,   17 – 230  BIAŁOWIEŻA,  UL. CENTURA 2, TEL. 85 6812424  OGŁASZA  SPRZEDAŻ UŻYWANYCH MASZYN PRALNICZYCH: 

  1. Suszarki bębnowej elektrycznej SB – 8 E, rok produkcji 1990, moc zainstalowania 12,4 kW, wsad 8 kg – szt.1.      Cena wywoławcza 1000,00 zł brutto.
  2. Prasownicy elektrycznej nieckowej PE – 3, rok produkcji 1990, moc zainstalowania 13,05 kW – szt.1.                   Cena wywoławcza 1000,00 zł  brutto.
  3. Pralnicy bębnowej elektrycznej  PCE – 15.2, rok produkcji 1988, moc 18,5 kW, wsad 15 kg.                   Cena wywoławcza 1000,00 zł brutto.

 

Oględzin MASZYN można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

Pisemną ofertę zakupu w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup maszyn pralniczych – nie otwierać do dnia 10.08.2017 r. do godz.11,15”,     należy dostarczyć do sekretariatu  tut. Domu w terminie do dnia 10.08.2017 r. do godz.11,00.

Maszyny zostaną sprzedane oferentowi, który złoży ofertę zakupu z najwyższą ceną brutto. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę zakupu.

Otwarcie ofert zakupu odbędzie się w dniu 10.08.2017 r. o godz.11,15 w świetlicy tut. Domu.

Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za braki lub wady ukryte.

Jednocześnie zastrzega się prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

                                                                                                 

                                                                          

                                                                  Z – ca Dyrektora

                                      Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży

 

                                                                  Raisa Dawidziuk

 

Białowieża, dnia 27.07.2017 r.

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi