Zawiadomienie o obradach XXV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego i posiedzeniach Komisji

Kategoria: Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, iż dnia 31 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 4. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności SP ZOZ w Hajnówce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej
  SP ZOZ.
 7. Informacja o działalności Rady Społecznej SP ZOZ.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej za 2016r.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 10. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017r.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie na 2017r.;
  • zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;
  • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.;
  • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  • przekazania Gminie Czyże zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1601B ulica w miejscowości Klejniki oraz odcinkiem drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze – Stary Kornin;
  • ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hajnowski;
  • stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie przekazania drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Duże – Narew do sieci dróg wojewódzkich;
  • rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Hajnowskiego;
  • rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Hajnowskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

 

  PRZEWODNICZĄCY

                          RADY POWIATU

                          Lech Jan Michalak

____________________________________________________________________

Przewodniczący Komisji                                              Hajnówka, dnia 22 sierpnia 2017r.

Spraw Społecznych

BR.0012.2. 6 (25).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się  dnia 28 sierpnia 2017r. ( poniedziałek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( sala Nr 12).

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Informacja o sytuacji ekonomicznej SP ZOZ w Hajnówce z uwzględnieniem informacji na temat realizacji kontraktu z NFZ.

Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Hajnowskiego.

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Powiatu.

Sprawy różne.

 

              Wiceprzewodnicząca Komisji

                  Joanna Kojło

 

_______________________________________________________________________

Przewodniczący Komisji                                                    Hajnówka, dnia 22 sierpnia 2017r.

Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.3.7 (27).2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia  28 sierpnia 2017r. ( poniedziałek ) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Informacja na temat doprowadzenia gazu sieciowego na teren powiatu hajnowskiego.

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Powiatu.

Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                                               Alla Gryc

________________________________________________________________________

                                                                                        Hajnówka, dnia 22 sierpnia 2017r.

Przewodniczący

Komisji Budżetu                  

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR. 0012.1.5 (23).2017

 

          

ZAWIADOMIENIE

                          

Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2017r. (poniedziałek)   o godz. 12:30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu z  proponowanym porządkiem obrad:

 

Otwarcie.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Informacja o sytuacji ekonomicznej SP ZOZ w Hajnówce z uwzględnieniem informacji na temat realizacji kontraktu z NFZ.

Ocena realizacji planu zadań inwestycyjno – remontowych na drogach powiatowych w 2017r.

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Powiatu.

Sprawy różne.

 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                                            Piotr Filimoniuk

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi