Projekt „PUSZCZA I LUDZIE”

Kategoria: Projekty Unijne

Termin: 01.06.2017 – 30.06.2019

Projekt pt. „Puszcza i ludzie” nr POIS.02.04.00-00-0075/16-00 jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Całkowita wartość projektu: 911 400 PLN

Kwota dofinansowania POIŚ:  774 690,00 PLN

Projekt realizowany jest przez Powiat Hajnowski.

Cele projektu:

1. Podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej.

2. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

3. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ochronę przyrody i zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej.

Zadania zaplanowane w projekcie:

1.  Przeprowadzenie zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego.

2. Konkurs dziennikarski dla młodzieży szkół średnich "Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?”

3. Warsztaty dla młodzieży „Zaakceptuj żubra”.

4. Opracowanie gry dydaktycznej planszowej „Puszcza Białowieska”.

5. Przeprowadzenie debat na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej.

6. Zorganizowanie  spotkań  Rady Programowej.

7. Spotkania otwarte dla mieszkańców.

8. Marsz na orientację "Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej".

9. Warsztaty terenowe dla społeczności lokalnych pt. „Puszcza odkryta na nowo”.

10. Poradnik "Puszcza Białowieska w czterech porach roku".

11. Strona internetowa www.puszczailudzie.info

12. Wizyta studyjna w Lasach Bohemii

13. Konferencja podsumowująca projekt.

Zobacz, co ostatnio zrobiliśmy:

Ikona NewFINAŁ KONKURSU "CZYNNA CZY BIERNA OCHRONA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ"

Warsztaty „MYDEŁKO FA, CZYLI JAK STWORZYĆ NATURALNE KOSMETYKI” - RELACJA ZE SPOTKANIA

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza na warsztaty

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza uczniów ze szkół średnich do udziału w konukrsie

Pierwszy kontakt z kamerą - relacja z warsztatów dzennikarskich

Więcej na stronie Projektu

www.puszczailudzie.info

 

 logotypy

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi