Potrójne święto Aresztu Śledczego w Hajnówce

Kategoria: Informacje prasowe

 29 września  br. w Areszcie Śledczym w Hajnówce miały miejsca szczególne wydarzenia.

Minęło 30 lat kiedy to Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Nr 44/86 z dnia 24.10.1986 roku utworzono Areszt Śledczy w Hajnówce. Historia jednostki sięga lat 70-tych, kiedy to na terenie miasta Hajnówka mieścił się oddział zewnętrzny Aresztu Śledczego w Białymstoku. Karę odbywali tu skazani recydywiści, pracujący na zewnątrz zakładu, głównie przy pracach budowlanych na terenie miasta. Przygotowania do uruchomienia nowej jednostki rozpoczęto jeszcze przed zapadnięciem oficjalnej decyzji. Został postawiony mur, odpowiadający wymogom ochronnym, podzielono cele na mniejsze, z kilku wydzielono pomieszczenia dla administracji, wybudowano wieżyczki strażnicze i podzielono pola spacerowe. Na przestrzeni lat jednostka diametralnie się zmieniła. Upływający czas, jest dla niej łaskawy. Areszt został unowocześniony na miarę XXI wieku.

Wraz z okrągłą rocznicą świętowano również uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Hajnówce. Kilka lat temu pojawił się taki zamysł i dzięki wysiłkowi wielu osób  został on sfinalizowany. Poświęcenie go i przekazanie Dyrektorowi ppłk. Romanowi Paszko było niezwykle doniosłym momentem w historii  jednostki. W swoich słowach przemówienia podkreślał on, że sztandar jest wyrazem najwyższego uznania. Podziękowaniem za ponad 30-letnią służbę Naszej Ojczyźnie – Rzeczypospolitej Polskiej. Sztandar stał się symbolem jedności pomiędzy funkcjonariuszami, którzy pełnili służbę, pełnią ją dzisiaj i tymi, którzy w przyszłości zasilą szeregi  naszej formacji.

W tym dniu młoda kadra dostąpiła ogromnego zaszczytu składając uroczyste ślubowanie na sztandar. Gdy nowi funkcjonariusze wypowiadali słowa roty ślubowania - była to wzruszająca chwila, nie tylko dla nich, ale i dla wszystkich, którzy od lat pełnią służbę w tej jednostce. W historii aresztu dotychczas nie zdarzyła się sytuacja, kiedy to tak wielu młodych ludzi zdecydowało się na podjęcie służby w szeregach naszej formacji.

Uroczystości, które miały miejsce w Hajnówce wpisały się również w obchody 100-lecia istnienia Służby Więziennej w strukturach bezpieczeństwa państwa.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. W swoim przemówieniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej Pan Generał Jacek Kitliński podkreślał, że sztandar jest odzwierciedleniem wierności ideałom oraz zaszczytnej i ofiarnej służby, to znak tożsamości i wspólnoty, to honor i splendor wzbudzający dumę.

Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Tadeusz Pikus, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej w swoich słowach podkreślał trudy naszej służby, służby dla ludzi zagubionych, a młodym funkcjonariuszom życzył, aby nieśli zatroskanie do tych, co się tam znaleźli.

Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Sczecińskiej podkreślał, aby starać się w więzieniu szukać dobra, bo czasem przez karę odnajduje się cnotę.

Ten rok zapisze się nie tylko na kartach historii  jednostki, ale zapadnie w pamięć tych wszystkich, którzy dostąpili możliwości wzięcia udziału w tak szczególnych wydarzeniach jakim było - nadanie sztandaru jednostce, uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy w 30-lecie powstania Aresztu Śledczego w Hajnówce.

 

tekst i zdjęcia :

kpt. Monika Makarewicz - Pleskowicz, st.szer. Marta Domin

w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości w trakcie uroczystości

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi