ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, 19.10.2017

Kategoria: Ogłoszenia

 

 

Hajnówka, dnia 12 października  2017r.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.3.8 (28).2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia 19 października 2017r. ( czwartek ) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce.
  5. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

                                                                                               Alla Gryc