Rzecznik Praw Pacjenta informuje: Sieć szpitali. Informacje dla pacjenta.

Kategoria: Zdrowie

Od niedzieli 1 października br. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza tzw. sieć szpitali. Rzecznik Praw Pacjenta informuje gdzie pacjenci mogą uzyskać pomoc medyczną w ramach właśnie wprowadzonych zmian.

Placówki sieciowe mają zapewnić dostęp do leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, poradni specjalistycznych, rehabilitacji leczniczej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany siecią szpitali, ma zapewnić również dostęp do programów lekowych stosowanych w chemioterapii. Zabezpieczenie wszystkich tych świadczeń ma gwarantować ciągłość i kompleksowość udzielonych świadczeń oraz stabilność ich finansowania.

Sieć szpitali ma na celu podniesienie opieki specjalistycznej nad pacjentami i poprawić tym samym bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych w nowym systemie jest szczególnie istotne w zapewnieniu pacjentom dostępu do świadczeń udzielanych w skoordynowany sposób. Dotyczy to zarówno świadczeń szpitalnych jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W chwili obecnej sieć szpitali tworzy około 600 placówek, które zawarły umowę z Narodowym  Funduszem Zdrowia na okres od 1 października br. do 30 czerwca 2021 r. Mapa sieci szpitali dostępna jest na stronie internetowej  www.siecszpital.mz.gov.pl

Zgodnie z nowo wprowadzonymi rozwiązaniami szpitale zostały podzielone na następujące poziomy zabezpieczania:

  1. Szpital I stopnia zabezpiecza świadczenia chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa ginekologii i pediatrii;
  2. Szpital II stopnia zapewnia dostęp do chirurgii dziecięcej, chirurgii plastycznej, kardiologii, neurologii, okulistyki, ortopedii traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii, reumatologii;
  3. Szpital III stopnia zabezpiecza świadczenia z zakresu chirurgii klatki piersiowej dla dzieci, chirurgii naczyniowej, chorób płuc, chorób płuc dla dzieci, chorób zakaźnych, chorób zakaźnych dla dzieci, otolaryngologii dla dzieci, toksykologii klinicznej dla dzieci i dorosłych, transplantologii klinicznej dla dzieci i dorosłych, urologii dla dzieci;
  4. Szpital onkologiczny zabezpiecza świadczenia zdrowotne o profilu: brachyterapia, ginekologia onkologiczna, chemioterapia, chirurgia onkologiczna dla dzieci i dorosłych, hematologia, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, radioterapia, terapia izotopowa, transplantologia kliniczna dla dzieci i dorosłych;
  5. Szpital pulmonologiczny zabezpieczy świadczenia w postaci chirurgii klatki piersiowej dla dzieci i dorosłych, choroby płuc dla dzieci i dorosłych;
  6. Szpital pediatryczny obejmie wszystkie profile systemu zabezpieczeń dla dzieci w leczeniu szpitalnym;
  7. Szpital ogólnopolski zapewni dostęp do świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.

Informacje o wykazie placówek, które zostały zakwalifikowane do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczeń, znajdują się z Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Od dnia wejścia w życie ustawy (1 października 2017 r.) pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjenci uzyskają w podmiotach zakwalifikowanych do sieci tzn.: w szpitalach I , II i III stopnia, jak i w szpitalach pediatrycznych. Nadal jednak będą funkcjonować poradnie, które udzielały tych świadczeń przed wejściem ustawy w życie, pod warunkiem że nie wygasła obowiązująca je umowa z NFZ.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 18-8 oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza POZ jest zapisany.

Rzecznik przypomina, że wykazy wszystkich placówek, które udzielają poszczególnych świadczeń znajdują się na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.    

http://www.bpp.gov.pl 

  

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi