Ekologicznie i postępowo - wrażenia po wizycie w Bawarii

Kategoria: Informacje prasowe

pamiątkowe zdjęcieW dniach 9-13.10.2017 r. odbyła się w ramach realizowanego przez Powiat Hajnowski z Fundacją EuroNatur (Niemcy) projektu pn. "Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu"  kolejna wizyta robocza przedstawicieli samorządów Powiatu Hajnowskiego  do Bawarii.

                   W trakcie pobytu członkowie delegacji z p. Wicestarostą Jadwigą Dąbrowską uczestniczyli w kilku warsztatach edukacyjnych związanych z przygotowaniem "Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego". Podczas warsztatów wyjaśniona została metodyka zastosowana przy opracowaniu dokumentu oraz przedstawione teoretyczne możliwości powiatu w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ponadto grupa z Powiatu Hajnowskiego miała możliwość poznania praktycznych doświadczeń niemieckich zwiedzając biogazownię na biomasę w Oberleiterbach, przedsiębiorstwo miejskie w  Forchheim, elektrociepłownię na biomasę w Ebermannstadt oraz elektrownię wodną w  Wellerstadt. Szerokie wykorzystanie różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii przyczyniło się do szybkiego rozwoju tych miejscowości, całkowitego uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii i wzrostu poziomu życia samych mieszkańców. To, co podkreślali eksperci niemieccy, to konieczność dążenia do tego, żeby dobra, jakie daje nam przyroda - słońce, wiatr, woda, pozostały w rękach mieszkańców regionu. Doświadczenia niemieckie potwierdzają, że jest to możliwe, jeżeli mieszkańcy przy wsparciu samorządów sami będą zakładać lokalne spółdzielnie produkujące energię z odnawialnych źródeł (np. farmy fotowoltaiczne, ciepłownie na zrębki drewna pochodzącego z lokalnych lasów itp.) i zysk z tej działalności pozostanie na miejscu, w regionie zamiast odpływać do kieszeni inwestorów zewnętrznych. Uświadomienie sobie, że podatki firmy zewnętrznej, która zainwestuje na naszym terenie w oze to tylko przysłowiowa kropla w morzu tego, co w rzeczywistości może stać się udziałem mieszkańców regionu. Powinno być to  również priorytetem dla osób decyzyjnych na szczeblu samorządowym.

                   Podkreślić należy niezwykłe zaangażowanie strony niemieckiej przy opracowaniu i realizacji programu wizyty studyjnej. Gospodarze spotkań - pracownicy firmy EFV Energievision Franken GmbH oraz Fundacja EuroNatur zapewnili bogatą, merytoryczną wiedzę oraz poświęcili swój czas, by podzielić się osiągnięciami swojego regionu w kierunku pełnej samowystarczalności energetycznej.

                                                                                   Wydział Promocji i Rozwoju

Logo

w trakcie wyjazdu w trakcie wyjazdu w trakcie wyjazdu  w trakcie wyjazdu  w trakcie wyjazdu  w trakcie wyjazdu   w trakcie wyjazdu  w trakcie wyjazdu  w trakcie wyjazdu  w trakcie wyjazdu  w trakcie wyjazdu 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi