INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE

Kategoria: Informacje prasowe

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO PRACY  

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W HAJNÓWCE

 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent w Zespole Szkół Zawodowych
w Hajnówce (ogłoszenie o wolnym stanowisku  z dnia 28 września 2017r.)  została wybrana Pani Sapieszko Joanna Emilia, zamieszkała w Hajnówce.

 

Pani Sapieszko Joanna Emilia spełnia wymagania stawiane na stanowisku samodzielny referent w ZSZ w Hajnówce.

 

Wynik procesu rekrutacji ogłoszono dnia 20 października 2017r.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Anna Czykwin