Jubileusz Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Kategoria: Informacje prasowe

 

15lecie Wydziału - slajdZamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce świętuje 15-lecie działalności. Uroczystość jubileuszową, która odbyła się 20 października, połączono z oficjalną inauguracją roku akademickiego 2017/2018.

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce został formalnie utworzony w 2000 roku. Dzięki wspólnym staraniom uczelni oraz samorządu hajnowskiego powstała wtedy jednostka pod nazwą Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Jej pomysłodawcą i inicjatorem był ówczesny Dziekan Wydziału Zarządzania PB prof. Bazyli Poskrobko. Wspólnie z dr hab. inż. Elżbietą Malzahn stworzyli wydział, którego misją było wykorzystanie unikatowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako atutów determinujących zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny północno-wschodniej Polski.

Mam nadzieję, że godnie kontynuujemy rozpoczęte dzieło i nasza jednostka będzie dalej pomyślnie się rozwijała – mówił w swoim wystąpieniu inauguracyjnym obecny Dziekan ZWL dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB. Podkreślał: Jesteśmy jedynym wydziałem w województwie podlaskim, w którym można studiować leśnictwo. Pamiętajmy przecież, że lasy są największym skarbem naszego regionu. My uczymy, jak tym wielkim przyrodniczym dziedzictwem gospodarować. Odniósł się też do wyników ostatniej kategoryzacji, w której Wydział uzyskał ocenę B. Niektóre wskaźniki należą do najwyższych na Politechnice Białostockiej. Ta wysoka ocena, moim zdaniem bardzo obiektywnie odzwierciedla zarówno zaangażowanie pracowników, jak i efektywność ich pracy. Wielokrotnie borykamy się ze znacznie większym obciążeniem związanym z realizacją poszczególnych zadań, których wciąż przybywa: dydaktycznych, administracyjnych, a niestety również biurokratycznych. Wynik kategoryzacji jest także swoistym potwierdzeniem kierunku rozwoju naszego wydziału i poziomu prowadzonych tu badań.

Dziekan przybliżył najważniejsze osiągnięcia wydziału, wśród których są projekty naukowe i statutowe prowadzone w oryginalnym, niszowym, obszarze badawczym grzybów medycznych. W tym zakresie Wydział z sukcesem zdobywa dotacje finansowe i stara się o patenty. Dziekan podkreślał zaangażowanie Wydziału w organizację, wspólnie z Instytutem Kronenberga, międzynarodowej konferencji „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” oraz współpracę z instytucjami zagranicznymi, m.in. Uniwersytetem Missisipi w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytetem w Permie w Rosji, Technologicznym Uniwersytetem w Mińsku na Białorusi. Wydział Leśny realizuje także międzynarodowe szkoły letnie dla studentów.

Obecne sukcesy Wydziału to przede wszystkim zasługa ludzi, którzy go tworzyli – podkreślał Dziekan. Jubileuszowe wyróżnienie odebrała dr hab. inż. Elżbieta Malzahn prof. PB., założycielka i pierwszy Dziekan Wydziału w latach 2002-2008. Marzyłam i obiecywałam Wysokiemu Senatowi Politechniki Białostockiej, że z brzydkiego kaczątka wyrośnie piękny łabędź. Patrząc na dokonania Wydziału mogę powiedzieć, że tak się właśnie stało – mówiła. Uhonorowano także prof. Bazylego Poskrobko: To nagroda dla całego zespołu, który postanowił stworzyć tu wydział: ówczesnych władz samorządowym Hajnówki i powiatu oraz Rektora Politechniki Białostockiej prof. Michała Bołtryka. W imieniu prof. Bołtryka pamiątkowy grawerton odebrała Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska. Za wkład w rozwój wydziału doceniono także Anatola Ochryciuka oraz Jerzego Siraka, byłego i obecnego burmistrza Miasta Hajnówka. Wyróżniono także dr hab. Adolfa Korczyka, prof. PB wieloletniego pracownika Wydziału.

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce swoją działalność dydaktyczną rozpoczął w 2002 roku. Kształcił wtedy studentów na kierunku Ochrona środowiska o specjalności Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. Od 2008 roku Wydział prowadzi kierunek Leśnictwo, studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne o specjalności Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. W 2011 roku Senat PB zdecydował o przekształceniu jednostki w Zamiejscowy Wydział Leśny.

Studia na Zamiejscowym Wydziale Leśnym ukończyło dotychczas 616 absolwentów. Obecnie kształci się tu ponad 200 studentów(w tym 75 na studiach stacjonarnych i 128 na studiach niestacjonarnych). Uczą się tu leśnicy głównie z Podlasia, a także z Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Głównym atutem ZWL PB są dobrze wyposażone laboratoria badawcze oraz zaplecze naukowe w postaci Puszczy Białowieskiej.

Dwa lata temu Wydział wzbogacił się o nowoczesne Centrum Naukowo-Badawcze. Tu naukowcy mogą m.in. wykorzystywać termowizję do analizy obiektów przyrodniczych oraz fotoeklektory do badania owadów, pozyskiwać substancje lecznicze z roślin i grzybów, a także sprawdzać, jak działalność człowieka wpływa na funkcjonowanie ekosystemów. Znajduje się tu szereg laboratoriów i pracowni: Laboratorium fotodetekcji i komputerowej analizy obrazu, Laboratorium środowiska leśnego, Laboratorium ubocznych produktów leśnych, Laboratorium entomologii, Pracownia ekstrakcji nadkrytycznej, Pracownia genetyki.

Obecnie działalność naukowo-badawcza ZWL PB koncentruje się wokół takich problemów jak:

  • Badanie składu chemicznego metabolitów wtórnych w roślinach naczyniowych, grzybach, mszakach i porostach Puszczy Białowieskiej.
  • Określanie aktywności biologicznej ekstraktów z roślin, grzybów, mchów i porostów.
  • Badania możliwości zastosowania preparatów ziołowych w medycynie, weterynarii, farmacji i rolnictwie.
  • Wykorzystanie ubocznych produktów leśnych,
  • Turystyka przyrodnicza i ochrona przyrody,
  • Badania składu chemicznego wód powierzchniowych na terenie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej.

Żródło: http://pb.edu.pl/archiwa/33043

fot. Katarzyna Miszczuk

w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  img_3325.jpg  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości  w trakcie uroczystości

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi