„Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi"

Kategoria: Projekty Unijne

logo

Termin: 02.10.2017 - 31.08.2018

Projekt pt. Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi" jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

 Całkowita wartość projektu: 14 750 €

Beneficjent: Powiat Hajnowski

Partnerzy projektu: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce

                                Białowieski Park Narodowy

                               Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka"

                               Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Niemcy, Hattstedt)   

Cele projektu:

1. Upamiętnienie i popularyzacja wiedzy na temat Bieżeństwa - uchodźstwa ludności obecnego wschodniego pogranicza Polski w latach 1915-1921 w głąb Rosji wśród społeczności lokalnej powiatu hajnowskiego i na forum międzynarodowym.

2. Pogłębienie świadomość obywatelskiej w zakresie pamięci  przeszłości  w nawiązaniu do  problematyki uchodźstwa w czasach współczesnych.

3. Budowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i lepszego zrozumienia między narodami i pokoleniami.

Zadania zaplanowane w projekcie:

1. Konkurs dla młodzieży szkolnej "Poznaj historię swojego regionu- Bieżeństwo" - młodzież za pomocą różnych form przekazu (prezentacja, reportaż, list, przedstawienie, film itp.) będzie mogła odnieść się do tematu "bieżeństwa" obrazując np. przyczyny początków uchodźstwa w 1915 r. i powrotu uchodźców w wyniku wybuchu rewolucji w 1917 r., kierunki uchodźstwa, miejsca do których dotarli bieżeńcy, swoje wrażenia i uczucia po lekturze książki.

2. Wystawa  "Bieżeństwo" - przygotowanie wystawy na temat Bieżeństwa w wersji dwujęzycznej polsko - niemieckiej. Podczas wystawy zaprezentowane zostaną również prace młodzieży szkolnej z przeprowadzonego konkursu "Poznaj historię swojego regionu - Bieżeństwo".

3. Spotkanie z autorką książki "Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy" połączone z otwarciem wystawy.

4. Międzynarodowa dyskusja na temat: Uchodźstwo na przykładzie migracji europejskich w XX i XXI wieku - Tematem dyskusji będą migracje XX i XXI wieku - bieżeństwo zostanie tematycznie powiązane z ostatnimi migracjami w Europie. Podczas dyskusji zostaną m.in. przeanalizowane przyczyny masowych wędrówek ludności, stosunek mieszkańców  lokalnych do przybyszów.

Efektem dyskusji będzie wystosowanie wspólnego przesłania uczestników dyskusji do współczesnego społeczeństwa, które zostanie upublicznione na stronach internetowych i w mediach jako podsumowanie projektu.

5. Wydawnictwa projektowe - kalendarz, broszura, fotoksiążka.

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi