HAJNÓWKA: PIERWSZE ZAJĘCIA PROJEKTOWE ZA NAMI

Kategoria: Informacje prasowe

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęła się realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doradca zawodowy MCIZ w Białymstoku rozpoczął spotkania indywidualne z  uczestnikami projektu. W trakcie porad beneficjenci mają okazję określić swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania, mocne i słabe strony. Dzięki spotkaniom indywidualnym prowadząca zapozna się z potrzebami uczestników. Młodzież zostanie skierowana na szkolenia zawodowe zgodne z ich zainteresowaniami. Po zakończeniu indywidualnych porad z doradcą zawodowym beneficjenci rozpoczną cykl grupowych zajęć. Udział w projekcie ma ułatwić młodym ludziom nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami zawodowymi

i potrzebami rynku pracy, a w efekcie w pozyskaniu zatrudnienia.

 

Sporządziła: Marzena Tichoniuk – pośrednik pracy

Autor zdjęć: Marzena Tichoniuk – pośrednik pracy

17.11.16 MCK

 

 

 

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi