Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu

Kategoria: Ogłoszenia

 

Przewodniczący Komisji                                              Hajnówka, dnia 14 listopada 2017r.

Spraw Społecznych

BR.0012.2. 8 (27).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 22 listopada 2017r. ( środa) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( sala Nr 12).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018r.
 5. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu hajnowskiego.
 6. Sprawy różne.

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji

Joanna Kojło

 

 

___________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 14 listopada  2017r.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.3.10 (30).2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia 22 listopada 2017r. ( środa ) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce.
 5. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018r.
 6. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu hajnowskiego.
 7. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji

 

Alla Gryc

 

________________________________________________________________________

                                                                                   Hajnówka, dnia 15 listopada 2017r.

Przewodniczący

Komisji Budżetu                                                     

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR. 0012.1.7 (25).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2017r. (środa) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu z  proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018r.
 5. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
 6. Sprawy różne.

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                   Piotr Filimoniuk

 

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi