Podpisanie pre-umowy na projekt p.t. „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”

Kategoria: Projekty Unijne

Dnia 13 stycznia 2010 r. Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk podpisał pre-umowę w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie. Projekt p.t. „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowany będzie  w ramach Priorytetu V PO IiŚ  – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,  Działanie 5.4 – Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej.

Celem projektu jest utworzenie niezależnej platformy współpracy, skupiającej przedstawicieli wszystkich stron, zainteresowanych wypracowaniem modelu zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego. Istotnym zadaniem platformy będzie również edukacja młodego i starszego pokolenia na temat ochrony środowiska, organizowanie konkursów związanych z tematyką Puszczy Białowieskiej oraz promocja naszego regionu w kraju i za granicą.
 
Szacowany koszt całkowity projektu wynosi 1,8 mln zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” stanowi 85% kosztów całkowitych.
');
//-->

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi