Wizyta Marszałka Województwa Podlaskiego w Powiecie Hajnowskim

Kategoria: Informacje prasowe

w trakcie spotkaniaW dniu 17 listopada br. w Powiecie Hajnowskim gościł Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. Na zaproszenie Starosty Hajnowskiego Marszałek spotkał się z samorządowcami z regionu oraz przedstawicielem Lasów Państwowych. Tematem spotkania był rozwój Powiatu Hajnowskiego w oparciu o wykorzystanie funduszy unijnych i krajowych.

Wszystkich zebranych powitał Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Marszałek podkreślił strategiczne znaczenie Powiatu Hajnowskiego dla rozwoju Województwa ze względu na przygraniczne położenie i sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej. Marszałek poinformował zebranych o inwestycjach samorządu Województwa Podlaskiego w powiecie hajnowskim, jakie są lub będą realizowane w najbliższej przyszłości. Planowane działania dotyczą modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej. W zakresie infrastruktury drogowej, Marszałek poinformował o rozpoczęciu pierwszego etapu modernizacji drogi wojewódzkiej Nowosady – Zabłudów. Pierwszy etap prac obejmujący Zabłudów – Żywkowo zostanie zrealizowany w ramach Programu Polska Wschodnia. Kolejny etap: Żywkowo – Nowosady, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego. Przetarg na drugi etap przebudowy został ogłoszony. Także kolejna inwestycja – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie, jako ta ujęta w Planie Transportowym, także zostanie zrealizowana. Po wysłuchaniu opinii samorządowców, którzy postulowali ogłoszenie przetargu na realizację tej inwestycji w roku 2018r., Marszałek podkreślił, iż wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć nie jest zagrożone. Zaznaczył jednocześnie, iż trudna sytuacja na rynku inwestycyjnym – związany z tym wzrost cen, brak wykonawców, co rzutuje z kolei kondycję finansową budżetu – wszystkie te czynniki powodują wydłużenie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji.  Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg- stwierdził.

Marszałek poinformował także o postępie realizacji remontów dróg wojewódzkich biegnących przez powiat hajnowskich. W tym roku zaplanowano prace remontowe na odcinkach: Narew- Kleszczele, miasto i gmina Kleszczele, miasto Hajnówka, a na ten cel Zarząd Województwa przeznaczy 2,5 mln zł.

Marszałek Jerzy Leszczyński poinformował także o zaplanowanych inwestycjach kolejowych w powiecie hajnowskim– te mają obejmować odcinki: granica państwa – Siemianówka – Chryzanów z kompleksem szerokich torów oraz  Lewki – Hajnówka. Prace remontowe już trwają natomiast na odcinku Białystok – Czeremcha.

W ramach podsumowania Marszałek przypomniał, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dzień dzisiejszy  do powiatu hajnowskiego trafiło blisko 129 mln zł. A na tym nie koniec, bo jeśli uwzględnić planowane przedsięwzięcia infrastrukturalne –  dwie  drogi wojewódzkie, to ogólna wartość wszystkich inwestycji wzrośnie do 300 mln zł. Z kolei w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiat Hajnowski pozyskał środki na realizację scaleń na obiektach „Kotłówka” w gminie Narew i „Tarnopol – Siemianówka” w gminie Narewka, ponadto w ramach tego programu w gminach Narewka i Dubicze Cerkiewne realizowane są projekty wodno – kanalizacyjne. Z kolei w minionej perspektywie finansowej do powiatu trafiły środki w wysokości 143 mln zł.

Marszałek podkreślił, iż siła gospodarcza regionu tkwi w rozwoju infrastruktury kolejowej i drogowej ze względu na przygraniczne położenie powiatu, funkcjonowanie nowoczesnych przejść granicznych – w Połowcach i fitosanitarnego w Siemianówce, co stwarza możliwość kontaktów handlowych ze Wschodem. Zaznaczył, iż wykonanie zaplanowanych inwestycji wpisuje się w realizację Programu dla regionu Puszczy Białowieskiej.  Po wysłuchaniu opinii wójtów i burmistrzów, Marszałek dodał, iż zdaje sobie sprawę z wielości potrzeb, zaznaczył potrzebę koncentracji środków krajowych w ramach Kontraktu Terytorialnego, zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a rządem RP, a także w ramach rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Marszałek zaznaczył, iż Zarząd Województwa Podlaskiego skierował pismo do Ministra Finansów z wnioskiem o zintensyfikowanie działań na rzecz realizacji Kontraktu Terytorialnego – w tym ujętego w kontrakcie Programu dla Puszczy Białowieskiej.

Podczas wizyty w regionie Puszczy Białowieskiej Marszałek Jerzy Leszczyński gościł również w Hajnowskim szpitalu, aby poinformować  o uruchomieniu projektu modernizacji bloku operacyjnego i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Hajnówce. Zobacz więcej.

Wizyta Pana Marszałka to ważne wydarzenie z punktu widzenia rozwoju powiatu, stanowi potwierdzenie zainteresowani samorządu województwa regionem Puszczy Białowieskiej.  Jestem niezwykle wdzięczny Panu Marszałkowi za wizytę, za przychylność i chęć współpracy, czego niejednokrotnie Pan Marszałek dawał wyraz, a potwierdzeniem tego jest szereg inwestycji, jakie samorząd województwa podlaskiego zamierza zrealizować w granicach powiatu hajnowskiego. Koncentracja środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to oczywiście ważne źródło – niemniej nie możemy zapominać o funduszach krajowych, w ramach Kontraktu Terytorialnego. O tym mówił Pan Marszałek, myślę, że obopólna chęć współpracy może stać się katalizatorem do  pozyskania środków z budżetu państwa na realizację kolejnych strategicznych inwestycji – nie tylko infrastrukturalnych. Skuteczność wymaga intensywnego dialogu, stąd  mam nadzieję, że Pan Marszałek zaszczyci nas swoją obecnością w niedalekiej przyszłości – podsumowuje wizytę Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Katarzyna Miszczuk

w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania  w trakcie spotkania

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi