Wojska Obrony Terytorialnej – spotkanie informacyjne

Kategoria: Informacje prasowe

spotkanie informacyjne20 listopada br. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyło się spotkanie informacyjne , którego tematyką były Wojska Obrony Terytorialnej. Samorządowcy spotkali się z przedstawicielami 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, by zapoznać się z misją WOT, działaniem i zasadami rekrutacji.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych, powołany do obrony w skali lokalnej i regionalnej kraju. Wojska Obrony Terytorialnej mają wesprzeć polską armię poprzez wykonywanie działań z zakresu obrony bezpośredniej, szturmu, rozpoznania, wsparcia taktycznego i wsparcia społeczeństwa. Żołnierz WOT spędzi na ćwiczeniach 30 dni w roku: 1 weekend w miesiącu i 14 dni na szkoleniu zintegrowanym, poligonowym. Żołnierz zostanie poinformowany o terminach szkoleń z wyprzedzeniem, o nieobecności z powodu ćwiczeń będą także powiadamiani pracodawcy.  Koszt transportu do wyznaczonego miejsca zgrupowania będzie zwracany. Cykl szkoleń w ramach WOT trwa 3 lata – osoby, które nie miały kontaktu z wojskiem, przejdą  na początku krótkie, 16dniowe szkolenie zakończone przysięgą wojskową.  Istnieje możliwość odbycia szkolenia w formie 8x2 (8 weekendów po dwa dni). Pierwszy etap służby to szkolenie indywidulane, mające przygotować żołnierza do pełnienia służby. Drugi etap szkolenia obejmuje naukę w ramach nadanej żołnierzowi specjalności. Specjalność żołnierza zostanie mu nadana po pierwszym roku. W trzecim etapie będzie formułowany pododdział w ramach sekcji, następnie w ramach plutonu i w ramach kompanii. Uczestnictwo w WOT umożliwia awans w ramach struktur wojska zawodowego.

Osoby zainteresowane służbą w ramach WOT są proszone o kontakt z Wojską Komendą Uzupełnień. Kandydat musi złożyć odpowiedni wniosek, kolejnym etapem jest stawiennictwo  przed Komisją Wojskową oraz  w Pracowni Psychologicznej. W szeregi brygady terytorialnej może być powołana osoba, która: posiada obywatelstwo polskie, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby  wojskowej, ukończyła co najmniej 18 lat, nie była karana za przestępstwo umyślne, nie była przeznaczana do służby zastępczej, nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego, nie jest reklamowany z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji.

Wojska Obrony Terytorialnej będą liczyć docelowo 53 tyś. żołnierzy, których służba będzie trwała 1-6 lat z możliwością przedłużenia.  Pierwsze brygady WOT są w trakcie formowania, każdy zainteresowany, spełniający kryteria,  może złożyć wniosek.  Odbywający służbę żołnierz OT może liczyć na umundurowanie, wyekwipowanie, zakwaterowanie, wyżywianie oraz nagrody i zapomogi. Wszelkich informacji dotyczących służby w ramach WOT udziela Wojskowa Komendą Uzupełnień.

Katarzyna Miszczuk

w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania w trakcie spotkania

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Wiosenne dekoracje na okno – 23.02

Kino Cinema Lumiere – 26.02

 

                     Więcej zapowiedzi