Zawiadomienie o obradach XXVII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego i posiedzeniach Komisji

Kategoria: Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, iż dnia 7 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXVI sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 4. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Działania firmy Gryfskand w zakresie ochrony środowiska.
 7. Budżet Powiatu Hajnowskiego na 2018r.:

        - przedstawienie projektu uchwały;

        - przedstawienie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

        - dyskusja;

        - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego.

        - powzięcie uchwały.

9. Sprawozdania z działalności Komisji Rady w 2017r.

10.Powzięcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie na 2017r.;
 • zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023;
 • zmiany uchwały Nr XXV/242/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hajnowski;
 • zmiany uchwały Nr XXVI/254/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Podstawowej Szkoły Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce w ośmioletnią Podstawową Szkołę Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce;
 • ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym na terenie powiatu hajnowskiego w 2018r.;
 • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za 2017 rok;
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego w 2018 roku;
 • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Hajnowskiego na 2018r.;
 • uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.;
 • uchwalenia planów pracy komisji Rady Powiatu Hajnowskiego na 2018r.;
 • rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

 

Lech Jan Michalak

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Przewodniczący Komisji                                                                                                                                                                             Hajnówka, dnia 22 listopada 2017r.

Spraw Społecznych

BR.0012.2. 9 (28).2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 4 grudnia 2017r. ( poniedziałek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( sala Nr 12).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1.  
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji w 2017r.
 5. Plan pracy komisji na 2018r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Czesława Wiluk

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Hajnówka, dnia 22 listopada 2017r.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.3.11 (31).2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia 4 grudnia 2017r. ( poniedziałek ) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji w 2017r.
 5. Plan pracy komisji na 2018r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

                                                                                              Alla Gryc

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________

 

                                                                                   Hajnówka, dnia 22 listopada 2017r.

Przewodniczący

Komisji Budżetu

Rady Powiatu Hajnowskiego

BR.0012.1.8 (26).2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 4 grudnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu z  proponowanym porządkiem obrad:

 1.  
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie z działalności komisji w 2017r.
 5. Plan pracy komisji na 2018r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Powiatu.
 7. Sprawy różne.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji

 

                                                                                   Piotr Filimoniuk

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi