Rada Powiatu Hajnowskiego przyjęła budżet

Kategoria: Informacje prasowe

Podczas obrad XXVII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego w dniu 7 grudnia br. Rada Powiatu Hajnowskiego dyskutowała nad projektem budżetu powiatu hajnowskiego. Po wysłuchaniu sprawozdania Starosty Hajnowskiego i debacie, Rada jednogłośnie przyjęła projekt budżetu w niezmiennej formie zaproponowanej przez Zarząd.  

Pragnę gorąco podziękować wszystkim Radnym za zaufanie, czego efektem jest przyjęcie projektu budżetu powiatu na 2018 rok.  To budżet bezpieczny dla przyszłości powiatu. – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. - Wydatki budżetu powiatu to przede wszystkim wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukację i opiekę wychowawczą, stanowią 27% ogółu wydatków. Niedoszacowanie wydatków w oświacie wynosi ok. 2 mln zł, kwota ta wynika z niskiej subwencji oświatowej. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej stanowią  21 % ogółu wydatków. Transport i łączność  stanowi ok. 18% ogółu wydatków, w tym zadania inwestycyjne na drogach w granicach powiatu na kwotę 6 111 000,00 mln zł. Projekt budżetu, który opracowaliśmy jest kolejnym, bardzo oszczędnym budżetem, który nie zaspokaja naszych potrzeb jak i oczekiwań samorządów gminnych. Za pośrednictwem, chciałbym wyjaśnić, dlaczego mamy tak ciężką sytuację finansową. Przedstawię to w formie wykresowej i tabelarycznej. Analiza sytuacji finansowej powiatu dotyczy okresu 2004-2017.  Wynika z niej, że do 2014r. mieliśmy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o zadłużenie powiatu. Rok 2013 był najtrudniejszy dla powiatu hajnowskiego, samorząd stał przed widmem budżetu naprawczego oraz braku możliwości uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na kolejny rok. Był to wynik zbyt dużego  zadłużenia powiatu, które nie pozwalało zaciągać kolejnych zobowiązań wobec banku. Żeby móc  uchwalić budżet, dokonano zamiany kredytu w wysokości 9,5 mln zł na obligacje. W nowej kadencji, obejmującej początkiem schyłek roku 2014, sytuacja zaczyna się zmieniać.  Systematycznie spłacane są raty zadłużenia, przez ostatnie trzy lata nie został zaciągnięty kolejny kredyt. To pierwsza kadencja Rady Powiatu, w trakcie której nie został zaciągnięty żaden kredyt. W kolejnych latach poziom zadłużenia systematycznie spada.  Jeszcze w grudniu 2014 r., czyli wraz z początkiem kadencji, udało nam się spłacić 200 000 tys. zł i poprawić wskaźniki tak, by budżet na 2015r. łatwiej było wykonać.  W roku 2015 spłaciliśmy 790 033 zł zadłużenia, w 2016 - 1 187 830 zł, a do końca 2017r. – uda nam się spłacić kolejne 1 673 688  zł. Dzięki systematycznej spłacie zadłużenia, poziom długu powiatu spadł do 14,5 mln zł na koniec bieżącego roku. Tym samym osiągnęliśmy stan zadłużenia z roku 2009, spłaciliśmy więc zadłużenie poprzedniej kadencji. W budżecie na 2018 rok prognozujemy zejście stanu zadłużenia poniżej 14 mln zł. Dzięki gospodarnej i oszczędnej polityce finansowej od początku kadencji udało nam się spłacić 3 851 551 zł zadłużenia. Chciałbym Państwu zobrazować, co samorząd powiatowy mógłby zrobić za kwotę, którą udało nam się spłacić w ciągu 3 lat. Moglibyśmy dokończyć modernizację ul. Targowej, ul. Dolną, Wrzosową i Górną w Hajnówce, zakładając dotychczasowe współfinansowanie przez samorząd miejski i Wojewodę Podlaskiego. Inny przykład podam -  za te pieniądze moglibyśmy wyremontować ponad 50 km dróg żwirowych, które czekają na remont. Za te pieniądze moglibyśmy np. na 150 km naszych dróg najbardziej zniszczonych, zrobić kapitalny remont poprzez nałożenie nakładki bitumicznej. Tych pieniędzy starczyłoby w zupełności na przebudowę ul. Pałacowej w Białowieży. Mówię o tym, żeby jasno zaznaczyć, że jako Rada nie mamy złej woli, w sytuacji, gdy nie możemy wspomóc samorządów. Mimo trudnej sytuacji finansowej, staramy się wygospodarować środki na inwestycje. Dla porównania - w ciągu czterech poprzednich kadencji powiat uzyskał wydatki w kwocie 59 599 000 zł. W ostatniej kadencji, w ciągu ostatnich trzech lat, te wydatki wyniosły 19 413 000 -  stanowi to jak widać 32% wydatków w stosunku do poprzednich kadencji, które udało się zgromadzić w ciągu poprzednich 16 lat. W poprzednich kadencjach, prawie wszystkie inwestycje, które były prowadzone, pochodziły z kredytów. W ostatnich trzech latach, uogólniając, rokrocznie udawało nam się wygospodarować ok. 3 mln zł na inwestycje, bez konieczności zaciągania kredytów.  Jestem wdzięczny Radnym za zrozumienie i poparcie.  Przed nami jeszcze wiele finansowych wyzwań, mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem osiągniemy założone cele – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Załączniki:

Stan zadłużenia Powiatu Hajnowskiego - wykres

Stan zadłużenia Powiatu Hajnowskiego

Dochody i wydatki majątkowe w latach 1999-2017 roku w Powiecie Hajnowskim

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

Zapraszamy na ferie w regionie

plakat

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

KONCERT NOWOROCZNY, 20.01.2018

Spacer tematyczny "Skrzydlata zima", 20.01.2018

 

 

                     Więcej zapowiedzi