W Polaku się kręci - zobacz spot zrealizowany w ramach projektu

Kategoria: Informacje prasowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących razem z innymi szkołami powiatu hajnowskiego przystąpił do projektu Hajnowskiej Kuźni Aktywności Lokalnej „W hajnowskim się kręci” współfinansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych oraz  świadomości obywatelskiej w powiecie hajnowskim przy wykorzystaniu innowacyjnych, angażujących młodzież form edukacyjnych.

W dniu 27 października br. w  szkole zrealizowalizowano pierwsze z działań projektowych, którego kluczowym celem było wprowadzenie uczniów w tematykę wolontariatu – jako jednej z form działalności obywatelskiej. Było to nowatorskie działanie wykorzystujące zainteresowanie młodzieży nowoczesnymi technologiami i tworzeniem form filmowych.

Cała społeczność szkolna uczniowie i nauczyciele wzięli czynny udział w nagraniu części wideoklipu przy pomocy profesjonalnych filmowców wyposażonych w dron i kamerę. Uczniowie zaprezentowali układ taneczny, który miał wymiar symboliczny przedstawiał współdziałanie i zgranie grupy osób tańczących ze sobą. W tej formie uczniowie chcieli przekazać innym , iż pracując razem można wiele zdziałać i osiągnąć zamierzony cel.

Tym w swoim działaniu przede wszystkim będzie kierował się nasz szkolny wolontariat.

Młodzież wypowiedziała się na temat  wolontariatu,  jak odczuwa aktywność  wolontariacką dotyczącą  szkoły. Odbył się też konkurs pomiędzy klasami na najszybsze rozwiązanie krzyżówki: wolontariackiej i   obywatelskiej. W tej konkurencji najlepsza była klas III gimnazjum.

Film zrealizowany w ramach projektu na terenie ZSO w Hajnówce.