Mistrorzstwa powiatu w pływaniu, 19.01.2018

Kategoria: Sport

REGULAMIN POWIATOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH

 

Miejsce: KRYTA PŁYWALNIA W HAJNÓWCE - Park Wodny (ul. 3 Maja 50)

Termin: 19 stycznia 2018 (piątek)

 • ORGANIZATOR

- OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

- PARK WODNY W HAJNÓWCE

- POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

* PATRONAT MEDIALNYwww.hajnowka.pl ; www.osir.hajnowka.pl

 • ZAWODY w kat. SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJALNYCH :

- kat. I rocz. 2005 i młodsi dziewcząt i chłopców: styl grzbietowy, dowolny, klasyczny, motylkowy na dystansie 50 m. oraz sztafety 6x 25 m. dziewcząt i chłopców

- kat. II rocz. 2002 i młodsi dziewcząt i chłopców: styl grzbietowy, dowolny, klasyczny, motylkowy na dystansie 50 m. oraz sztafety 6x 50 m. dziewcząt i chłopców.

 • 9.00 - zbiórka i weryfikacja przed wejściem na basen
 • 9.25 - wyprowadzenie i otwarcie zawodów
 • 9.40 - rozpływanie(rozgrzewka w wodzie)
 • 10.00 - rozpoczęcie zawodów – pierwsze starty
 • CEL ZAWODÓW

- popularyzacja pływania wśród dzieci, jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego,

- umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich i ustanawiania rekordów życiowych,

- promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich wśród dzieci i młodzieży.

- sprawdzenie swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej ze swoimi rówieśnikami z innych szkół.

 • UCZESTNICY

Wszyscy uczniowie i uczennice, którzy chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności pływackich na dystansach określonych regulaminem zawodów. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Hajnówka i powiatu hajnowskiego.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do zawodów należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: ludwiczakjanusz@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16 stycznia 2018 r.

2. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nazwę szkoły, styl pływacki oraz najlepszy wynik życiowy. Jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany najlepszy czas życiowy, zawodnik zostanie rozstawiony drogą losową. Zgłaszać mogą nauczyciele WF

3. Dodatkowo zgłoszenia imienne (zgodnie z wzorem Szkolnego Związku Sportowego) z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazjalne, podpisane przez Dyrektora szkoły i opiekunów lub prezesa klubu „Puszcza” Hajnówka i trenerów należy dostarczyć w dniu zawodów do przewodniczącego Powiatowego SZS – Janusza Ludwiczaka

Podpisane zgłoszenia są jednocześnie akceptacją Regulaminu zawodów.

Jeden zawodnik może startować max. w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie.

Każdy szkoła może wystawić dowolną ilość zawodników i sztafet.

 • KOMISJE ZAWODÓW I OBSŁUGA SĘDZIOWSKA

Komisja dekoracyjna: Dyrektor OSiR - Mirosław Awksentiuk, Dyrektor Parku Wodnego - Mirosław Chilimoniuk.

Kierownik zawodów: Janusz Ludwiczak.

Sędzia główny i startu: Leszek Kabasa i Andrzej Dmitruk

Sędziowie mierzący czas i sędziowie torowi: do ustalenia

Kierownik sędziów mierzących czas: Małgorzata Muszkatel.

* NAGRODY

Za zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego w danej konkurencji i kategorii wiekowej – medale.

Medale będą wręczane po zakończonych zawodach i w takiej kolejności, jak odbywały się starty.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody zostaną przeprowadzone w kolejności: styl grzbietowy, styl dowolny, styl klasyczny, styl motylkowy, sztafety.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Parku Wodnego. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Wszystkie informacje dotyczące udziału w zawodach będzie można uzyskać w OSiR Hajnówka pod numerem tel. 509 050 268 – Janusz Ludwiczak.

Regulamin zawodów zostanie wywieszony w holu głównym basenu i rozesłany do szkół oraz będzie dostępny na stronie internetowej: www.hajnowka.pl oraz www.osir.hajnowka.pl

O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje kierownik i sędzia główny zawodów.

 

Menadżer Sportu – Janusz Ludwiczak

tel.509050268

KOLEJNOŚĆ STARTÓW W KONKURENCJACH od godz. 10.00

1. KONKURENCJA - 50 m. stylem grzbietowym – rocz.2005 i mł. dziewcząt

2. KONKURENCJA - 50 m. stylem grzbietowym – rocz.2005 i mł. chłopców

3. KONKURENCJA - 50 m. stylem grzbietowym – rocz.2002 i mł. dziewcząt

4. KONKURENCJA - 50 m. stylem grzbietowym – rocz.2002 i mł. chłopców

5. KONKURENCJA - 50 m. stylem dowolnym – rocz.2005 i mł. dziewcząt

6. KONKURENCJA - 50 m. stylem dowolnym – rocz.2005 i mł. chłopców

7. KONKURENCJA - 50 m. stylem dowolnym – rocz.2002 i mł. dziewcząt

8. KONKURENCJA - 50 m. stylem dowolnym – rocz.2002 i mł. chłopców

9. KONKURENCJA - 50 m. stylem klasycznym – rocz.2005 i mł. dziewcząt

10. KONKURENCJA - 50 m. stylem klasycznym – rocz.2005 i mł. chłopców

11. KONKURENCJA - 50 m. stylem klasycznym - rocz.2002 i mł.dziewcząt

12. KONKURENCJA - 50 m. stylem klasycznym – rocz.2002 i mł. chłopców

13. KONKURENCJA - 50 m. stylem motylkowym – rocz.2005 i mł. dziewcząt

14. KONKURENCJA - 50 m. stylem motylkowym – rocz.2005 i mł. chłopców

15. KONKURENCJA - 50 m. stylem motylkowym – rocz.2002 i mł. dziewcząt

16. KONKURENCJA - 50 m. stylem motylkowym – rocz.2002 i mł. chłopców

17. KONKURENCJA - Sztafeta 6x 25 m. – rocz.2005 i mł. dziewcząt

18. KONKURENCJA - Sztafeta 6x 25 m. – rocz.2005 i mł. chłopców

19. KONKURENCJA - Sztafeta 6x 50 m. – rocz.2002 i mł. dziewcząt

20. KONKURENCJA - Sztafeta 6x 50 m. – rocz.2002 i mł. chłopców

WRĘCZENIE MEDALI ZA MIEJSCA I – III.

18.01.10 plywanie

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi