Jeden przelew na nowy numer rachunku składkowego – tak teraz zapłacisz ZUS.

Kategoria: Informacje prasowe

Z dniem 1  stycznia funkcjonuje nowy sposób opłacania składek. Z tej metody skorzystało już 103,5 tys. płatników.

Już nie opłacimy składek jak dotychczas trzema lub czterema przelewami. Obowiązuje  nowy sposób  płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo, że opłaty jednym przelewem należy dokonać do  10 lub 15 stycznia, to wpłynęło już ponad 740 mln złotych. Przelewy nie muszą już być dodatkowo opisywane identyfikatorem płatnika (np. NIP) oraz wskazaniem, za który miesiąc jest opłata. Wszyscy przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że wraz z nowym rokiem zamknięto rachunki bankowe, na które do tej pory opłacali składki. Teraz pieniądze należy przelać na nowy, indywidualny numer rachunku składkowego – oddzielny dla każdego przedsiębiorcy. Składki nie trzeba już dzielić na poszczególne fundusze, ponieważ ZUS podzieli je za nas.

Wprowadzenie tak ogromnej zmiany, spowodowało, że infolinia ZUS przeżywa prawdziwe oblężenie. W ciągu czterech pierwszych dni stycznia do ZUS zatelefonowały 5483 osoby w prawie nowego sposobu płacenia składek. Czas oczekiwania bywa bardzo długi gdyż zdarza się, że w kolejce czeka prawie 200 połączeń.  Dzwoniący klienci najczęściej pytają jak wypełnić przelew, w jaki sposób  wpłata pokryje należności, jak dokonać wpłaty. Większość odpowiedzi na nurtujące nas pytań można znaleźć pod adresem www.zus.pl/eskladka .

Do przelewania składek od 1 stycznia posłużą zwykłego formularza – takie, jak używamy do opłacania rachunku za telefon lub gaz. Są one o wiele prostsze, a opłacając rachunki przyzwyczailiśmy się do ich formy. Teraz jedynie należy składkę nazwać w dowolny sposób np. ZUS i bardzo dokładnie wprowadzić numer rachunku, który otrzymaliśmy listem poleconym lub wygenerowali na stronie www.eskladka.pl

ZUS każdą wpłatę przekazaną na numer rachunku składkowego samodzielnie podzieli na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą one rozdzielane wg udziału procentowego składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze na podstawie składek wpisanych w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc albo, które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania. Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może to oznaczać utratę prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego.

Nowy sposób podziału składek może przysparzać u naszych klientów wiele pytań. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza więc od połowy stycznia nową usługę – doradców płatników składek. Pomogą oni płatnikom m.in. w ustaleniu sposobu rozliczenia wpłat na ich kontach.

                                                                                                                                                          Katarzyna Krupicka

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego