Wsparcie przedsiębiorczości - Planowane ogłoszenie naboru wniosków przez LGD Puszcza Białowieska

Kategoria: Ogłoszenia

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" planuje ogłosić nabór w ramach typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, który będzie trwał od 09.02.2018 do 23.02.2018 r.

Ogłoszenie o planowanym naborze powinno pojawić się na naszej stronie internetowej najpóźniej 26.01.2018 r. (jak tylko się pojawi wyśle link mailem), chyba że do tego czasu nie otrzymam z Urzędu Marszałkowskiego aktualnego szablonu ogłoszenia, wówczas będę zmuszona przesunąć nie co termin naboru.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 400 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 PLN

Jednocześnie informuję, że zmianie uległy Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, obowiązują od 1 stycznia 2018 r. W załączeniu przesyłam Państwu aktualne wytyczne.
Przed rozpoczęciem naboru planuje również przeprowadzić szkolenie w/w zakresie. Ogłoszenie o szkoleniu pojawi się na naszej stronie internetowej oraz zostanie przesłana do Państwa mailowo. Wstępnie planuje przeprowadzić szkolenie ok 8 lutego.

Paulina Monach
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"
ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka
tel/fax: 85 682 50 26
www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Załącznik:

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020