Fundusze dla firm do 1 miliona złotych na inwestycje wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynków

Kategoria: fundusze unijne

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego rozpoczyna nabór wniosków w ramach projektu "Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw".

Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1'000'000 PLN i może zostać udzielona na 10 lat.

Oprocentowanie waha się od 0,28% do 0,56% w skali roku.

Prowizja wynosi 0%.

Nie jest wymagany wkład własny.

Na jakie wydatki można uzyskać wsparcie?

* ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
* energooszczędne oświetlenie;
* modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
* instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające poprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
* zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,
* przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie);
* instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
* przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
* zastosowanie automatyki pogodowej;
* zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;
* budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
* instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
* instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,
* instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
* instalację zaworów podpionowych i termostatów;
* budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii,
* przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Więcej informacji:

<http://pozyczkowy.com.pl/pozyczka-termomodernizacyjna>
http://pozyczkowy.com.pl/pozyczka-termomodernizacyjna

Dokumenty do pobrania:

<http://pozyczkowy.com.pl/dokumenty-do-pobrania/pozyczka-termomodernizacyjna

http://pozyczkowy.com.pl/dokumenty-do-pobrania/pozyczka-termomodernizacyjna

Alicja Orzechowska
Doradca przedsiębiorczości / Business adviser
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | Enterprise Europe Network

ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18, 17-200 Hajnówka, POLAND
T: +48 85 682 51 87 | M: +48 604 079 262 | orzechowska@pfrr.pl

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi