31 stycznia 2017 r. upływa termin składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Kategoria: Informacje prasowe

Określona grupa przedsiębiorców ma obowiązek złożyć w ZUS do końca stycznia informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na formularzu ZUS IWA.

Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określają: ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

31 stycznia upływa termin na przekazanie do ZUS formularza ZUS IWA tzn. informacji o danych za 2017 r. służących do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Znajduje się w niej klasyfikacja rodzaju działalności gospodarczej, liczba wypadków przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku oraz dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA. Od treści tego dokumentu zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które przedsiębiorca będzie opłacał w okresie kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniona od kategorii ryzyka. Grupy działalności zostały podzielone na 13 gatunków zagrożenia, a stopa procentowa składki wynosi od 0,4% do 3,6% podstawy wymiaru.

Obowiązek przesyłania informacji nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są do tego jedynie przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2018 r.,
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w 2017 r. co najmniej 10 ubezpieczonych oraz
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2017 r.

Należy pamiętać, że jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegała chociażby jedna osoba, nie ma konieczności złożenia informacji ZUS IWA.

                                                                                                                                                            Katarzyna Krupicka

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi