Zawiadomienie o obradach XXIX sesji Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji

Kategoria: Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, iż dnia 22 lutego 2018r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Hajnówce (ul. A.Zina 1) odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.
 4. Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2017r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP za 2017r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 9. Informacja z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat.
 12. Powzięcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2018r.;
 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Hajnowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 • uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020;
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.

 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Lech Jan Michalak

_____________________________________________________________________________

 

Przewodniczący Komisji                                                 Hajnówka, dnia 14 lutego  2018r.

Spraw Społecznych

 

BR.0012.2. 2 (30).2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się dnia 19 lutego 2018r. ( poniedziałek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( sala Nr 12).

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Informacja dyrektora SP ZOZ o realizacji kontraktu z NFZ.

Informacja NZOZ na temat kontraktów z NFZ.

Profilaktyka prozdrowotna w powiecie hajnowskim.

Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Informacja na temat możliwości podjęcia działań na rzecz utworzenia hospicjum.

Polityka edukacyjna w powiecie hajnowskim z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej szkół.

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Powiatu.

Sprawy różne.

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji

Joanna Kojło

_____________________________________________________________________________

 

Hajnówka, dnia 13 lutego 2018r.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego

Rady Powiatu Hajnowskiego

 

BR.0012.3.2 (33).2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego odbędzie się dnia 19 lutego 2018r. ( poniedziałek ) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala Nr 12).

Proponowany porządek obrad:

 

Otwarcie.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Informacja na temat Programu Rozwoju Oświaty.

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Powiatu.

Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                         Alla Gryc

________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia  14 lutego 2018r.

Przewodniczący

Komisji Budżetu

Rady Powiatu Hajnowskiego

           

BR. 0012.1.2 (28).2018

 

          

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2018r. (poniedziałek) o godz. 12:30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu z  proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Informacja z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Informacja o realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Powiatu.

Sprawy różne.

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                  Piotr Filimoniuk

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi