ZUS informuje: E-Zwolnienia skomplikują czy uproszą nam życie?

Kategoria: Informacje prasowe

Dla pacjentów to same korzyści.  Nie muszą dostarczać zwolnienia do pracodawcy, jak również pilnować terminu 7 dni na dostarczenie papierowego druczka co wiąże się z ryzykiem ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.

 

Od lipca tradycyjne, papierowe zwolnienie będzie można dostać już tylko w wyjątkowych sytuacjach.  Z aplikacji będzie można wydrukować je zawsze  na wyraźne żądanie pacjenta. Inny powód to sytuacja,  gdy któryś  z płatników składek, do którego powinno trafić zaświadczenie, nie posiada profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i u lekarza wyświetli się okienko informujące o konieczności wydrukowania ZLA dla tego pracodawcy.

Lekarze z formy elektronicznej mogą korzystać już od ponad dwóch lat. W grudniu ubiegłego roku na 45 tys. wystawionych zwolnień lekarskich w województwie podlaskim tylko 1,75 tys. była przekazana elektronicznie. Styczeń tego roku przyniósł małą poprawę.  Na ponad 51 tys. zwolnień 3,64 przez trafiło przez internet co stanowi 7,11% wszystkich zwolnień w tym miesiącu.

- Przez cały czas współpracujemy z lekarzami, prowadzimy szkolenia, organizujemy spotkania w placówkach medycznych i  szpitalach. Wszystkim chętnym zakładamy profil na Platformie Usług Elektronicznych i pokazujemy lekarzom jak sprawnie wystawić elektroniczne zwolnienie. Chcemy zaprezentować jakie konkretne korzyści wynikają z elektronicznego wystawiania zaświadczeń lekarskich. - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Pracownik otrzymując e-zwolnienie nie musi składać wniosku o wypłatę zasiłku u pracodawcy. Wniosek o zasiłek przewidziany jest tylko w przypadku, gdy zasiłek wypłaca ZUS. E-ZLA trafia do ZUS automatycznie a pracownik czy inny ubezpieczony, któremu ZUS wypłaca zasiłek, powinien wystąpić z wnioskiem. Może go złożyć wykorzystując odrębny druk. Taki wniosek stanowi jednak także:

  • zaświadczenie pracodawcy wystawione na druku ZUS Z-3 w przypadku pracowników czy ZUS Z-3b w przypadku przedsiębiorców,
  • wydruk e-ZLA.

Ubezpieczony może wybrać dogodną dla siebie formę wniosku.    

                                                                                                                                                                                                                                               Katarzyna Krupicka

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego