Powiat Hajnowski wspiera przedsięwzięcia organizacji pozarządowych

Kategoria: Informacje prasowe

70 000 tys. zł przeznaczył w tym roku Zarząd Powiatu Hajnowskiego na rzecz wsparcia rozwoju kultury, sportu i turystyki w regionie. Dofinasowanie trzymały wszystkie organizacje, które złożyły w terminie formularz zgłoszeniowy. 

Powiat Hajnowski wspiera rozwój kultury, sportu i turystyki w regionie. W dniu 22 lutego 2018r. rozstrzygnięty został konkurs w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu. Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęło 14 wniosków. Dwanaście z nich spełniło określone w ogłoszonym konkursie wymogi formalne, stąd po ich rozpatrzeniu, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego rozdysponował zabezpieczoną w budżecie na ten cel kwotę. Dofinansowanie otrzymali wszyscy wnioskodawcy. Cieszę się, że powiat hajnowski w pewnym  stopniu stanie się częścią inicjatyw, które promują region oraz aktywizują i integrują społeczność lokalną– mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. W tym roku wsparcie uzyskały inicjatywy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym sztandarowe imprezy i inicjatywy promujące region takie jak np. ,,XXXVII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej", koncerty organowe, „Kultura na schodach Muzeum” czy  Prowadzenie Orkiestry Dętej oraz Zespołu Mażoretek w Hajnówce. Fundusze na organizację zadania pt. ,,Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego” otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce– dzięki współpracy powiatu hajnowskiego z PSZS w Hajnówce młodzież z terenu powiatu hajnowskiego może rozwijać sportowe talenty. Z kolei Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej” otrzymała środki na organizację zadania ,,Prowadzenie Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej”. Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymają dofinansowanie na realizację zadań znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa powiatowego (zakładka „Uchwały Zarządu”).

Ogłaszanie otwartego konkursu ofert na organizację zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego stanowi realizację uchwalonego przez Radę Powiatu „Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.– Priorytetem Powiatu Hajnowskiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Stąd też aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest kluczowa dla powiatu. Działalność organizacji pozarządowych – ze względu na ich własną aktywność i umiejętną aktywizację społeczności lokalnej– jest niezbędna dla skutecznego rozwoju regionu – wyjaśnia Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Katarzyna Miszczuk

 

Załącznik:

Uchwała Nr 115/139/18 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu

Kontkat

Adres urzędu

Herb Powiatu Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ikonka adresuul. Aleksego Zina 1,

 17-200 Hajnówka

telefon ikonka  Telefon: +48 85 682 27 18

 Faks: +48 85 682 42 20

email:

sekretariat@powiat.hajnowka.pl

Administrator strony email:

redakcja@powiat.hajnowka.pl

obraz imitujący zegar  Godziny pracy:

 poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zapowiedzi

plakat

Hajnowski Dom Kultury ogłasza  XI PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ – Powiatu Hajnowskiego 2018

wykrzyknik.gif

 W najbliższy weekend:

 

Spotkajmy się na ławeczce – czyli promocja książki, 16.03.2018

                     Więcej zapowiedzi